Ved en skole i Sverige innfører de ansiktsgjenkjenning ved hvert klasserom slik at lærerne slipper å føre fravær. Foto: Gary White, Free images
Ved en skole i Sverige innfører de ansiktsgjenkjenning ved hvert klasserom slik at lærerne slipper å føre fravær. Foto: Gary White, Free images

Lærere slipper fraværsføring – skole innfører ansiktsgjenkjenning

Anderstorp videregående skole i Skellefteå i Sverige, har testet ut automatisk elevregistrering gjennom bruk av tagger, mobilapper og ansiktsgjenkjenning. Lærerne kan spare 17.280 timer.

Publisert

Lærerne ved Anderstorp videregående i Skellefteå bruker hvert år 17.280 timer, tilsvarende ti heltidsstillinger, på å registrere om elevene kommer til timene sine. Registreringen er del av svensk lovgivning, som sier at skolene må avlevere daglige rapporter om elevenes oppmøte.

En klasse ble valgt som testgruppe. I løpet av åtte uker ble eksperimentet gjennomført som en del av pilotprosjektet "Framtidens klasserom".

– Automatisk registrering gjør at elevene ikke lenger behøver bekymre seg for at læreren kan glemme å notere deres tilstedeværelse. Læreren kan starte timen med en gang – uten å bli forstyrret av elever som kommer for sent, uttaler Tommy Lindmark, IT-strateg i Skellefteå kommune.

Han legger til at skolens drift forbedres ved å løse slike utfordringer.

 

Lærerne er positive til uttesting

På skolen ble det satt opp kameraer og sensorer ved inngangen til klasserommene. Hver gang en elev passerte, ble de gjenkjent. Systemet identifiserte punkter i ansiktet som bygger et unikt mønster. En lampe lyser slik at eleven vet at han eller hun er registrert.

Anna-Lena Svanborg er lærer på Anderstorp videregående skole. Til bladet Skolvärlden uttaler hun:

– Lærerne er stort sett positive. Bakgrunnen er at dette ikke dreier seg om overvåkingskameraer som filmer oss, sier hun.

Svanborg legger til at problemet med den fraværsregistreringen skolen tidligere har anvendt, er at den ikke oppleves som helt rettferdig og at den er tidkrevende for lærerne.

– Hadde alle 30 elever vært på plass når timen begynner, hadde det bare tatt noen sekunder å registrere tilstedeværelsen. Men sånn ser ikke virkeligheten ut. Elevene kommer i puljer og noen ganger tvinges man derfor til å registrere elevene en halv time etter at timen har begynt, sier hun.

Theo Kanter er professor i data- og systemvitenskap med innretning på sensorbaserte tjenester ved Stockholms universitet. Han er ekspert på teknikken som ansiktsgjenkjenning bygger på. Kanter hevder vi vil se langt mer av denne typen teknologi.

– Slik teknologi avlaster personalet, øker effektiviteten og kan bidra til å holde uvedkommende borte. Det er ikke integritetskrenkende, uttaler Kanter til Skolvärlden.

– Men har man planer om å bruke teknikken til å måle personalets effektivitet, stiller det seg derimot annerledes. Da må i så fall fagforeningene og Skolverket kobles inn, sier han.