Venstre-krav om storsatsing på IKT i skolen

Venstre vil bruke en kvart milliard på en ekstra uketime i IT-fag for 1.-3.-klassinger. Regjeringens planer må følges opp med penger, krever Venstre-lederen.

I forkant av budsjettforhandlingene over helgen smeller partiet derfor en egen tiltakspakke på 700 millioner kroner på digitalisering i skolen i bordet. Det viktigste og dyreste forslaget er en ekstra uketime for de yngste skolebarna innen IT, IKT, programmering og koding.

– Det gjør vi fordi vi trenger et stort IKT-løft i hele Norge. Vi trenger å løfte ungene våre, slik at de er klare for en digital fremtid, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.

Satsingen kommer fram i partiets alternative budsjett, som legges fram mandag klokken 12. Budsjettforhandlingene med KrF og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet er ventet å starte dagen etter.

Lærersatsing

IKT-satsingen henger nøye sammen med et annen Venstre-løfte, nemlig et skikkelig lærerløft. 150 av de 700 millionene vil partiet bruke på videreutdanning av lærere nettopp innen IKT, samfunnsfag og spesialpedagogikk.

Grande er opptatt av at vi alle må få en grunnleggende forståelse av hvordan IKT kommer til å påvirke alle yrker i fremtiden. Hun mener regjeringspartiene har laget strategier for IKT-satsing, blant annet i offentlig sektor, men ikke prioritert dette området tilstrekkelig i budsjettene.

– Jeg har oppfattet at det er få som er mot dette, men at viljen til å prioritere det har ikke vært til stede. Nå legger vi penger inn på mange områder for å lykkes med tiltakene, sier Grande.

Nye studieplasser

Foruten den ekstra uketimen i grunnskolen er dette de viktigste Venstre-satsingene innen digitalisering:

* 100 millioner i tilskudd til IKT-tiltak i grunnopplæringen (1.-7. klasse)

* 57,5 millioner til 1.000 nye studieplasser innen IT og IT-sikkerhet

* 50 millioner til forsøk med programmering som fag

* 50 millioner til digitalisering av universitets- og høyskolesektoren

Pakken inkluderer også økt satsing på e-læringsplattformer, styrking av teknologi- og IT-utdanningen og økt tilskudd til digitalisering av leksehjelp i regi av Røde Kors.

Mer til Heimevernet

Venstre har jevnt og trutt de siste dagene lekket viktige satsinger fra sitt alternative budsjett.

Partiet går blant annet inn for å bruke ytterligere 250 millioner kroner på Hæren og Heimevernet. Også KrF ønsker å bruke 200 millioner ekstra på HV i 2018. Det pågår for tiden forhandlinger på Stortinget om regjeringens plan for landmakten, som nylig ble lagt fram.

Onsdag kunne dessuten NTB fortelle at Venstre krever årlige bevilgninger på 5 millioner kroner til et nytt kvinneforum mot æreskultur og sosial kontroll.

Og fredag varslet partiet at det har satt av 50 millioner kroner ekstra til Tunisia i sitt alternative budsjett. Den arabiske våren i 2011 startet i Tunisia, som er det landet som har klart seg best i kjølvannet av omveltningene i en rekke arabiske land.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS