Lærermangel gir kraftig lønnsvekst, men bare i Sverige

I Sverige er det rift om fagutdannede lærere, både i skole og barnehage. Dette har ført til betydelige lønnshopp for mange.

Publisert

I løpet av årets seks første måneder har «Arbetsförmedlingen» utlyst 51.100 ledige lærerjobber, dette er en økning på 12.600 personer, skriver lararnesnyheter.se. Markedskreftene ser dermed ut til å spille på lag med lærerne ettersom lærermangelen har ført til en lønnsøkning for lærere i nabolandet i øst.

  • Sverige har innført krav om autorisasjon for lærere i skole og barnehage.
  • De som har en slik autorisasjon kan jobbe og undervise i skoler og barnehager i Sverige, og de får sette karakterer i faget sitt.
  • Autorisasjonen viser hvilken skoleform, årskurs og emner den enkelte kan undervise i.
  • Det finnes noen unntak fra kravet om autorisasjon, for eksempel undervisning i yrkesfag og morsmål.

(Kilde: Skolverket)

Det er for få lærere som har fått godkjent lærersertifisering i Sverige; i grunnskolen mangler nesten hver tredje lærer kompetanse, ifølge lararnesnyheter.se.

Lärarförbundets leder Johanna Jaara Åstrand sier at hun får e-poster og telefoner fra medlemmer som bytter lærerjobb, og er fornøyde med at de får mer i lønn.

– De lærerne som mangler kompetanse i enkeltfag bør få mulighet til å kombinere arbeid og studier, sier hun, til lararnesnyheter.se.

 

Ikke sertifisering i Norge

Ved forrige landsmøte i Utdanningsforbundet i 2012 ble forslaget om sertifisering avvist, sier leder av UDF, Ragnhild Lied.

– Vi er godkjente lærere når vi er ferdige med lærerutdanningen, så landsmøtet mente at det burde være nok, sier Lied til Utdanning.

I norsk arbeidsliv er det ikke uvanlig å bruke lønn som virkemiddel for å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

– For våre medlemmer ser vi det mest brukt i barnehagesektoren. Vi ser at flere lokale arbeidsgivere innser at de må bruke lønn der de ikke får fatt i kvalifisert arbeidskraft, og vi oppfordrer lokale tillitsvalgte til å forhandle lønn ved tilsettinger.

Lied mener at hvis noen klarer å få mer lønn lokalt, vil over tid gi en effekt overfor hele sektoren.

 

Svenske kollegaer

UDF-lederen treffer med ulike mellomrom sine kollegaer i andre land.

– Jeg har jo lest og hørt en del om situasjonen i Sverige. Også her til lands kommer vi til å få behov for veldig mange flere lærere i årene som kommer.  Høyere lønn er et viktig virkemiddel for å få bedre rekruttering til yrket. For oss er det viktig at hoveddelen av lønna fortsatt skal forhandles sentralt.

 

Lønnsvekst

I gjennomsnitt gikk de svenske lærerlønningene opp 32 prosent mer i år enn i fjor. Mens en grunnskolelærer fikk et påslag på 16.102 svenske kroner i fjor, fikk han i år 21.449 mer i lønn.

Dette varierer litt mellom de ulike lærergruppene.

De med høyest gjennomsnittslønn arbeider i Stockholm. Variasjonene mellom laves og høyest er stor. En nyutdannet førskolelærer har 18.360 kroner i måneden, mens de høyst lønnede lektorene har 58.006 svenske kroner per måned.

Lønnsøkningen for lærere i videregående skole har økt med 11,5 prosent fra 2005 til 2012 og med 10 prosent fra 2012 til 2014.

For grunnskolelærere har økningen vært på 12,8 prosent fra 05-12 og på 9,2 prosent fra 2012-2014.

Powered by Labrador CMS