Ingen streik for Norlandia-ansatte

Partene i meklingen for ansatte i barnehager, sykehjem og pasienthotell er enige om en løsning. Dermed blir det ingen barnehagestreik.

Spekter/Norlandia og LO og de andre forhandlingssammenslutningene er blitt enige om et anbefalt resultat for alle tre områder det ble meklet for, opplyser Fagforbundet i en pressemelding.

Tre separate meklinger har foregått samtidig. I første omgang var det ansatte i 14 barnehager som ville ha blitt tatt ut i streik.

Tariffavtalen som nå er opprettet er på linje med den som gjelder for PBL-området (Private Barnehagers Landsforbund), med samme lønnssystem. Den ubundene arbeidstiden er også beholdt.

Når det gjelder pensjon har Utdanningsforbundet sikret at de som har ytelsesordning fortsatt skal beholde denne.

– Vi har også sikret en god overgangsordning for de som ikke er omfattet av ytelsesbasert pensjon. Vi er fornøyd med at vi kom til en løsning og unngikk streik. For Utdanningsforbundet var det svært viktig at de som hadde ytelsesordning i PBL fikk beholde denne, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Videreføringen av ytelsesordningen gjelder for 80 prosent av medlemmene på området.

 

Partssammensatt utvalg

I mekling ble man enige om at det skal nedsettes et partssammensatt utvalg (PSU) som skal gjøre et utredningsarbeid om pensjon slik at partene kan forhandle om en varig pensjonsløsning i lønnsoppgjøret 2016.

For å sikre en god overgangsordning for de av våre medlemmer som ikke har PBL-ordningen, skal Norlandia øke innskuddet i pensjonsordningen til 7 prosent av all inntekt. Dette inkluderer et arbeidstakerinnskudd på 2 prosent.

– Selv om det var et vanskelig utgangspunkt der partene sto langt fra hverandre, klarte vi gjennom en lang mekling å komme til enighet. Pensjon har vært et krevende tema i denne meklingen, og vi må nok forberede oss på at pensjon vil gi oss utfordringer i kommende lønnsoppgjør i flere sektorer, sier Skyvulstad videre.

Norlandia byttet arbeidsgiverorganisasjon fra PBL til Spekter i fjor. Det medførte at man måtte opprette nye tariffavtaler.

Det var spesielt spørsmål rundt pensjon som gjorde at partene måtte be riksmekleren om hjelp da forhandlingene ikke førte fram. I tillegg til pensjon var arbeidstid og lønn viktige deler av meklingen.

 

Hovedtrekkene i den nye avtalen:

  • Oppgjøret har en økonomisk ramme på linje med PBL, det vil si om lag 3,3 %. Det er avtalt de samme minstelønnssatser som i PBL.
  • Medlemmer i Utdanningsforbundet får tillegg som vil ligge mellom 11.900 og 17.200 kroner.
  • Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2014
  • Ubunden arbeidstid for barnehagelærere er beholdt.

 

Pensjon:

  • Ansatte som per 31.12.2014 var i ytelsesordningen i Storebrand (PBL-ordningen) har rett til å opprettholde denne. Ordningen kan ikke endres i tariffperioden 2014–2016
  • Det nedsettes et partssammensatt utvalg (PSU) så raskt som mulig som skal ta sikte på å komme frem til en varig løsning vedrørende pensjon i Norlandia. Det skal forhandles om pensjonsordningen i hovedtariffoppgjøret i 2016. Partene har som mål at ansatte i konsernet også i fremtiden skal sikres en god pensjonsordning
  • Inntil partene har forhandlet frem en fremtidig pensjonsavtale, gjelder en midlertidig ordning ut tariffperioden for de som har en innskuddsbasert pensjonsordning. Denne økes til 7 prosent innskudd av lønn mellom 0 G og 12 G, inkludert arbeidstakerinnskudd på 2 prosent av lønn
  • AFP – Det skal etableres en ordning som sikrer kompensasjon for ansatte som blir berørt av forskjellene mellom privat, offentlig og PBL AFP

(©NTB/Utdanning)