Barnehagestreiken i Bergen fortsetter

Etter opptrappingen er til sammen 234 ansatte i kirkekonsernet Akasia barnehager nå tatt ut i streik. I går formiddag var det fanemarkering utenfor Akasias hovedkontor i Bergen sentrum.

Publisert

Blant dem som holdt appell i Bergen i går, var Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet. 

Skyvulstad sa: - Denne streiken er viktig for oss alle, fordi den handler om at ansatte som jobber med små barn skal ha en anstendig pensjon. Streiken handler ikke bare om økonomiske verdier, men også om rettferdighet, likestilling og trygghet.

- Dere som er i streik, utgjør til sammen et sterkt mangfold – det er fire fagforeninger involvert: Fagforbundet, Delta, Lederne og Utdanningsforbundet. Vi er forskjellige, men vi har stått sammen fram til nå. Og vi skal fortsette å stå sammen. For vi har felles sak:

- De som jobber i barnehage må ha krav på en pensjon som er trygg og forutsigbar, som varer livet ut og som gir like god pensjon for kvinner og menn. Det tilbudet vi har fått fra Akasia oppfyller ikke disse kravene, sa Skyvulstad.

Slo en strek over pensjonsordningen

- Konsernet Akasia har opphevet pensjonsordningen som de ansatte hadde med seg, da konsernet overtok driften av barnehagene deres. Akasia slo en strek over pensjonsordninger som tilsvarer det som andre ansatte i private og kommunale barnehager har.

- Det er ingen grunn til at Akasia skal ha dårligere pensjonsordning for sine ansatte, enn andre barnehager. Konsernet har de samme rammevilkår som alle andre barnehageeiere, sa Skyvulstad.

En kamp for mange

- Dere som deltar i denne streiken gjør det ikke bare for dere selv, men for alle de andre som har tilsvarende jobber. Denne streiken er derfor en kamp for mange.

Utdanningsforbundets nestleder avsluttet appellen sin med å si:

- I samholdet ligger styrken som skal bære denne streiken fram. Sammen er vi en kraftfull allianse - med evne til å stå løpet ut. Det fortjener dere, og det fortjener de verdiene vi kjemper for, sa han.

86 medlemmer tatt ut

Av de ansatte i Akasias barnehager er det nå 86 medlemmer i Utdanningsforbundet Bergen som er tatt ut i streik. 

Det er arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne som er i konflikt. Konflikten handler i første rekke om pensjon. Arbeidstakersiden krevde en livsvarig og forutsigbar pensjonsordning som er lik for kvinner og menn, men nådde ikke fram med dette kravet. 

I dag avholdes felles streikemøte i Utdanningsforbundets lokaler i Bergen.

Powered by Labrador CMS