Fylkesmannen reduserer tvangsmulkten til en skole i Trøndelag

Fylkesmannen har redusert tvangsmulkten til en skole i Trøndelag. Skolen hadde ikke sørget for at en elev hadde et trygt og godt skolemiljø.

Mulkten var opprinnelig på 380.000 kroner. Bakgrunnen for saken er at en elev følte seg utrygg i den private grunnskolen, og ga uttrykk for at vedkommende gruet seg til å gå på skolen, skriver Adresseavisen.

Eleven skal ha blitt utsatt for verbale og fysiske krenkelser i friminuttene hvor det ikke har vært voksne til stede. Eleven skal også i samtale med Fylkesmannen ha uttrykt at  skoledagen ville vært bedre hvis det ikke hadde vært «noen slåing og sparking».