Ny lærerutdanning i samisk ved Nord universitet

Nord universitet planlegger en ny masterutdanning for lærere med sørsamisk og lulesamisk.

Planen er at utdanninga skal kunne starte opp høsten 2018, ifølge universitetets nettsider.

Prosjektgruppa som arbeider med ny samisk lærerutdanning, består av Asbjørn Kolberg, Per Ravna og Kevin Johansen. Fylkesmannen i Nordland støtter prosjektet.

I dag kan lærerstudenter ta en årsenhet i sørsamisk. Men det er store praktiske problemer med å få dette inn i det ordinære utdanningsløpet. Dermed ender som oftest studentene som velger sørsamisk årsenhet opp med å bruke ett år mer på studiene enn andre.

Målet for det nye opplegget er at studentene skal kunne ta samisk fordyping og samtidig være del av et større studentkull.

Det er stor mangel på lærere som kan undervise i sørsamisk, ifølge Asbjørn Kolberg i prosjektgruppa.

Powered by Labrador CMS