Russefeiring har tydelige klasseskiller

Av de avgangselevene ved Oslo Handelsgymnasium som feirer russetid ved planlegger sju av ti å bruke minst 20 000 kroner på å være russ.

Forskerne Patrick Lie Andersen Willy Pedersen og Anders Bakken ved Høgskolen i Oslo har studert russetida. Ikke overraskende har de funnet at russ på skoler som rekrutterer fra familier med sterk økonomi bruker mest penger på russetida, melder forskning.no.

Av russen forskerne har studert ligger de fra Oslo Handelsgymnasium på topp når det gjelder pengebruk. Også på Heltberg, Kongshavn, Blindern og Persbråten er det elever som har tenkt å bruke mye penger på å være russ.

Ved Oslo Katedralskole sier åtte av ti elever at de vil feire russetida. Men bare tre prosent av dem planlegger å bruke mye penger på feiringa. Det samme mønsteret ser forskerne på skolene Foss, Oslo by Steinerskole, Elvebakken og Hartvig Nissen.

-Karaktersnittet ligger gjerne høyere på skoler med lite pengebruk enn på de skolene der elevene er innstilt på å bruke mye penger under russetida, skriver forkning.no

- Elevene ved de skolene der pengebruken er lavest, som Katta, har ofte foreldre med mye kulturell kapital i form av utdanning. Der pengebruken er høyest har mange av elevene foreldre med høy økonomisk kapital, skriver forskning.no 

Men så lenge kapitalen i familien er høy, om det nå er økonomisk eller kulturell, så feirer ungdommene russetida, om en på ulikt vis.

De skolene der færrest ungdommer deltar i russefeiringa og bruker penger på den, er Stovner, Hellerud, Manglerud, Hersleb, Kuben, Bjørnholt og Ulsrud.

Dette er ifølge forskerne skoler der elevene fra arbeiderklassen er overrepresentert og der foreldrene har relativt lite økonomiske ressurser. 

Powered by Labrador CMS