Rapport: 13-åringer bør få undervisning i livsmestring

Norske 13-åringer bør få opplæring i hvordan de skal få bedre innsikt i egen identitet og selvfølelse. Det er ett av forslagene til hvordan skolen skal håndtere ungdoms evne til livsmestring.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fikk mandag overlevert en rapport fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Fakta om livsmestringstemaer

Et utvalg på 174 unge i alderen 12-14 år har deltatt i arbeidsgrupper for å gi råd om hvilke utfordringer de synes er viktigst i hverdagen. Ungdommene trakk fram:
 • Prestasjonspress og stress
 • Kroppspress/skjønnhetspress
 • Sorg
 • En vanskelig situasjon hjemme
 • Snakke om vanskelige ting
 • Seksualitet
 • Psykisk helse
 • Dårlig selvbilde og selvfølelse
 • Gruppepress
 • Konflikt og krangel
 • Inkludering og utenforskap
 • Mobbing
 • Identitet
 • Ta selvstendige valg
 • Overgangsfase
 • Hverdagen med sosiale medier

 

Faglige tiltak:
 • Opplæring i empatisk og konfliktdempende språk – norsk
 • Opplæring i grensesetting for seg selv og rundt egen kropp – kroppsøving
 • Økt opplæring i sosiale medier og egne rettigheter – samfunnsfag
Strukturelle tiltak
 • Samtale en til en med helsesøster på skolen
 • Fadderordning i overgangen mellom 7. trinn og 8. trinn
 • Elev-meglerteam på skolene
Nye initiativer/gruppeopplegg:
 • Gruppeopplegg i overgangen mellom 7. trinn og 8. trinn
 • 8 uker i løpet av 7. trinn eller 8. trinn, med vekt på identitet og selvforståelse

Det at unge sliter, er stresset eller deprimerte er en utfordring samfunnet må ta tak i, mener statsråden. Han har bedt om råd om hvordan temaene kan bli en del av skolehverdagen.

– Det har ikke manglet på gode intensjoner, men det har vært for lite systematisk tenkning rundt livsmestring i skolen. Derfor vil vi at folkehelse og livsmestring skal være ett av tre temaer som prioriteres i flere fag i fremtidens skole, sier Røe Isaksen, som tar med seg forslagene i det videre arbeidet med lærerplanene.

 

Stress og press

Et utvalg av unge i målgruppen har deltatt i arbeidsgrupper for å identifisere hvilke ting som er vanskelig og viktig. Dårlig selvbilde, mobbing, gruppepress, sosiale medier, hjemmesituasjon og kroppspress er blant tingene ungdommene selv trakk fram.

– Barn og unge er eksperter på eget liv. Vi har sett at det de har vært mest opptatt av at man skal finne løsninger på, er ulike typer stress og press, sier generalsekretær Martin Ulvestad Østerdal i LNU.

 

Bli kjent med seg selv

Organisasjonen har samarbeidet med en rekke eksperter og etater og organisasjoner for å se på hvordan skolen skal gripe utfordringen. Arbeidet munner ut i en pakke med forslag hvor noe skal inn i vanlig undervisning, andre krever egne opplegg.

Ett forslag er at sjuendeklassinger skal gjennom et undervisningsopplegg på åtte uker med én dobbelttime i uka. Undervisningen skal gi elevene ferdigheter for å mestre utfordringer knyttet til identitet, selvbilde, gruppedynamikk og psykisk helse.

Noen stikkord er: Hvem er jeg? Hva strekker jeg meg etter? Hvem vil jeg bli? Hvordan snakke om følelser og tanker?

 

Mer konkret om rettigheter

På andre områder er det naturlig å integrere temaer i ordinær undervisning.

Norskundervisning kan ta opp ikkevoldelig kommunikasjon og empatisk språk, mens kroppsøving kan handle om mestring, kropp og grenser, foreslås det.

I samfunnsfag lærere elevene allerede om rettigheter, men undervisningen er for generell, ifølge rapporten. Det foreslås at det legges mer vekt på unges personlige perspektiver. Fra retten til å gå til lege uten at foreldrene vet det, rett til å ha konto på Facebook, rett til å være med å bestemme hvor man skal bo etter skilsmisse og konkret kunnskap om hvor man skal søke hjelp om man utsettes for vold og overgrep.

Skolen bør også tilrettelegge for opplegg utenfor klasserommet, ifølge rapporten. Eksempler er elevmegling, fadder- og buddy-ordning i overgang mellom barne- og ungdomsskole og større mulighet for samtale med helsesøster.

 

I sluttfasen

Kunnskapsdepartementet arbeider med å gjennomgå alle læreplanene etter at regjeringen i fjor vår la fram en stortingsmelding om skolens innhold. Blant annet skal det komme tydeligere fram i læreplanverket at noen prioriterte temaer skal vektlegges i flere fag. Kunnskapsministeren har varslet tverrfaglig satsing på demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

Arbeidet med fagfornyelser er i sluttfasen, opplyser departementet. Så snart det blir lagt fram, vil Utdanningsdirektoratet overta oppgaven med den praktiske gjennomføringen. (©NTB)

 

Powered by Labrador CMS