Kommuner misfornøyd med privatskoleetablering

I alt 28 privatskoler ble godkjent for oppstart i fjor høst. En tredel av dem ble godkjent mot lokalpolitikernes vilje.

Fra høsten 2015 godkjente Utdanningsdirektoratet (Udir) 28 nye privatskoler, åtte av dem på tross av at kommunen eller fylkeskommunen hadde sagt nei. Dette kommer fram i en oversikt Klassekampen har fått fra Utdanningsforbundet.

– Å bli overkjørt på denne måten er et demokratisk problem, sier Geir Røssvoll. Han leder Utdanningsforbundet i Trondheim, hvor det politiske flertallet i bystyret er motstandere av private skoler. Direktoratet har ennå ikke behandlet ferdig søknadene fra dem som vil starte opp fra høsten 2016.

Den private kristne ungdomsskolen Idrettsskolen AS søkte i 2014. Den ble avvist av kommunen, men er nå godkjent for oppstart i august. Også Udir sa nei til akkurat denne skolen, men ble overprøvd av Kunnskapsdepartementet.

Kommunene og fylkeskommunene har uttalerett, mens det er de sentrale myndighetene som har det siste ordet.

– Kommunene har ikke vetorett, men må kunne sannsynliggjøre at en etablering vil ha negative konsekvenser for den offentlige skolestrukturen, skriver statssekretær Birgitte Jordahl (H) i Kunnskapsdepartementet i en epost. (©NTB)

Powered by Labrador CMS