Aldri før har så mange gått på private skoler

Totalt går 23.000 elever på private skoler, tallet har aldri vært så høyt. Flesteparten av elevene på private skoler befinner seg i Oslo, Vestfold og Aust-Agder.

Publisert

I alt går 629.275 elever i norske grunnskoler, det er en økning på nesten 5000 fra i fjor. 58 prosent går på skoler med flere enn 300 elever. I dag ble tallene fra GSI kunngjort.

 

Kjønnsforskjeller

Nesten 70 prosent av dem som får spesialundervisning, er gutter. Totalt får 8 prosent av elevmassen spesialundervisning, viser tall fra GSI.

Antallet som får spesialundervisning, har totalt sett gått tilbake jevnt og trutt de senere år, fra 52.000 elever i 2010 til årets tall som er på 50.000.

Det er også færre elever som får morsmålsopplæring, tospråklig opplæring og tilrettelagt opplæring. I 2008 fikk cirka 22.000 slik opplæring, nå er tallet nede på 14.000 elever.

 

Elevene blir dyrere

Hver elev koster i år 16.500 kroner mer enn i 2010. Tall fra KOSTRA viser at hver elev i 2015 kostet 108.500 kroner i gjennomsnitt. Inne i denne summen ligger grunnskoleundervisning, skolelokaler og skoleskyss.

80 prosent av utgiftene går til lønn, det er i hovedsak denne posten som stiger.

Powered by Labrador CMS