En restaurantregning fra Theaterkaféen er blant utgiftene fylkesmannen mener ikke er relevante for barnehagedrift. Foto: Google

Tilsyn i barnehage: Gikk på Theatercafeen - må betale tilbake millionbeløp

Restaurantregning fra Theatercaféen, husleie og lønn til daglig leder er noen av de mange utgiftene fylkesmannen ikke godkjenner.

Torshovhagen barnehage i Oslo, som har samme eiere som Risenga barnehage i Asker, får millionkrav etter tilsyn fra fylkesmannen, skriver Budstikka.

«I denne tilsynsrapporten har Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkludert med at eier av Torshovhagen barnehage har brutt vilkårene i barnehageloven (...). Vi har fattet vedtak med krav om tilbakebetaling av 5,4 millioner kroner samt pålegg om retting av to regelverksbrudd», konkluderer tilsynet.

 

Husleie og lønn

En stor post i fylkesmannens krav om tilbakebetaling er husleie barnehageselskapet Seraphin har krevd fra Torshovhagen barnehage.

«2.528.856 for betaling av leie til Seraphin AS er ikke dokumentert å direkte gjelde godkjent drift av barnehagen.», konkluderer fylkesmannen.

Fylkesmannen mener at lønn til daglig leder har vært for høy og krever tilbake 1,1 millioner kroner av lønnen.

 

Spa-behandling og duftlys

Fylkesmannen mener også at spa-behandliger og hudpleieprodukter i forbindelse med seminarer er feilaktig belastet barnehagen, noe barnehageselskapet selv er enig i. 

«Verken rødvinsglass, duftlys, levende lys, eksklusive puter eller putetrekk til ordinære «soveputer» er normale innkjøp til en barnehage. Vi kan heller ikke se at innkjøpet er av en slik art at det kan anses som normal kontorinnredning. Etter vårt syn bærer utgiftene preg av innkjøp til privat husholdning.», står det i rapporten.

 

Regning fra Theatercaféen

En restaurantregning på 3.961 kroner fra Theatercaféen er også blant utgiftene fylkesmannen mener ikke er relevante for barnehagedrift. Styret i barnehageselskapet skriver i en kommentar at «dette må være et bilag som er feilført».

 

Powered by Labrador CMS