Nyutnevnt kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) vil blant annet forbedre språkopplæringen for nyankomne innvandrere. Arkivfoto: Kjetil Ree
Nyutnevnt kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) vil blant annet forbedre språkopplæringen for nyankomne innvandrere. Arkivfoto: Kjetil Ree

Den nye kunnskapsministeren vil styrke integreringen

Jan Tore Sanner varsla reform av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere få minutter etter at han hadde fått nøkkelkortet til kunnskapsministerens kontor.

Publisert

Avgående kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen klemte sine etterfølgere under nøkkeloverrekkelsen, før han vandret videre til sin nye post som næringsminister.

Med ham forsvinner også måten departementet har vært drevet de siste fire åra. Isaksen har ønska Iselin Nybø fra Venstre lykke til som minister for forskning og høyere utdanning, oppgaver som Isaksen hadde da han var kunnskapsminister. Jan Tore Sanner fra Høyre får oppgaven som kunnskaps- og integreringsminister.

 

Bedre norskopplæring

På spørsmål fra Utdanning om hva han som kunnskapsminister skal bidra med for integreringen, svarer Sanner umiddelbart at vi må få bedre resultater at introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Språkopplæringa må bli bedre, og programmet må gir mer arbeidskompetanse.

– Betyr det at det framfor alt er voksenopplæringa som vil merke endringa i kunnskapsministerens ansvarsområde?

– For det første må ingen tro at vi får til dette bare med tiltak fra Kunnskapsdepartementet aleine. Det krever samarbeid med Næringsdepartementet og næringslivet, og med lag og organisasjoner i det frivillige Norge for å få dette godt til, sier Sanner og fortsetter:

– Men det er også klart at grunnskolen og videregående skole er viktig for integrering, barna må jo lære norsk. Så omlegginga vil komme til å merkes også her.

– Integrering er også å beherske sosiale koder og forstå samfunnet rundt seg. Vi er vant til at Høyre konsentrerer skolens innhold relativt stramt rundt det faglige. Betyr dette at dere nå vil legge mer vekt på sosialpedagogiske mål?

– Det har alltid vært viktig for Høyre at barn skal ha det trygt og godt på skolen. Hvordan vi ellers skal ta grep for å styrke integreringen, vil jeg komme tilbake til etter å ha drøfta dette med medarbeiderne i departementet. Det har jeg naturlig nok ikke fått gjort ennå, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 

Avskjedsgave fra Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen, som nå tar over som næringsminister, overrakte Jan Tore Sanner ei bok fra sitt eget bibliotek før han gitt: «Kvalitet i skolen», utgitt av Høyres Hovedorganisasjon i 1995. Redaktør: Jan Tore Sanner.

– Det er et tegn på at du som politiker alltid har vært interessert i dette feltet, sa han.

Isaksen så ut over det frammøtte pressekorpset og konstaterte at de var det dobbelte sav det antallet som hadde møtt fram da han ble kunnskapsminister for fire år siden. Så gikk han.

Powered by Labrador CMS