Isaksen møtt med SFO-krav fra egne rekker

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og programkomiteen i Høyre sier nesten ingenting om innholdet i SFO i utkastet til nytt partiprogram. Det vil krefter i partiet gjøre noe med.

– Jeg mener vi bør gå inn for nasjonale minstekrav til kvalitet i skolefritidsordningen. I dag er det store kvalitetsforskjeller fra skole til skole og fra kommune til kommune, sier Oslo Høyres Saida Begum til NTB.

Som fraksjonsleder for Høyre i kultur- og utdanningskomiteen i bystyret er hun heltidspolitiker i hovedstaden. Nå håper Begum at programkomiteen under kunnskapsministerens ledelse ser behovet for et kvalitetsløft i SFO.

– SFO kan ikke bare være et sted å være før og etter skolen. Når det i dag ikke finnes noen overordnede mål for hva skolefritidsordningen skal tilby, så er det også vanskelig å si om tilbudet er bra nok, sier Begum.

Minstekrav

Høyre-politikeren vil at SFO skal være en alternativ læringsarena, med innhold som gjennom teori og praksis bygger opp under det barna lærer på skolen. Hun mener Oslos krav til SFO eller aktivitetsskolen (AKS) kan tjene som utgangspunkt for et arbeid med nasjonale minstenormer.

– I Oslo har ledelsen ved AKS og skolen felles planleggingsmøter. Det sikrer et større læringsutbytte av aktivitetene i AKS, sier Begum.

Hun vil også stille kompetansekrav til de ansatte, ikke minst når det gjelder norsk, og tilby kompetansekurs til dem som ønsker det.

– I dag finnes det ingen andre krav enn vandelsattest, dersom du ønsker å jobbe i en skolefritidsordning, framholder Begum, som også tar til orde for egne brukerundersøkelser, slik praksis er ved både sykehjem og barnehager.

I programutkastet til Høyre står det lite om SFO, utover at den «tverrfaglige satsingen på flere helsesøstre og andre yrkesgrupper» skal styrkes. I tillegg omtales SFO i sammenheng med en dissens i komiteen om å erstatte barnetrygden med barnehage og skolefritidsordning.

Store forskjeller

Bladet  Utdanning kunne i fjor fortelle om store forskjeller i kompetansen til de ansatte i skolefritidsordningen rundt om i landet. I Kristiansand hadde tre av fire ansatte lærerutdanning eller fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. I Oslo gjaldt dette kun 13 prosent.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har lenge bedt Kunnskapsdepartementet foreta en bred evaluering av skolefritidsordningen.

– Vi opplever store forskjeller i pris og kvalitet på SFO-tilbudet rundt omkring i landet. Kvaliteten er avhengig av areal inne og ute, antall voksne per barn, de voksnes kompetanse og bakgrunn og ikke minst spørsmålet om hva innholdet skal være for barna. Er det lek og læring eller oppbevaring? spør FUG-leder Gunn Iren Müller.

Hun mener en nasjonal evaluering vil kunne danne grunnlaget for en diskusjon om hva SFO skal være og om ordningen bør lovreguleres. (©NTB)

 

Powered by Labrador CMS