Isaksen må svare om privatskolekontroll

Stortingets kontrollkomité skal se på Kunnskapsdepartementets kontroll med privatskoler. Det skjer blant annet etter beskyldninger om at skolekonsernet Anthon B Nilsen har hentet ut ulovlig utbytte.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens beslutning ble fattet med et mindretall bestående av stemmene fra SV og Ap, mens ingen av de andre partiene stemte for, opplyser komitéleder Martin Kolberg til NTB.

– De mente at statsråden hadde svart godt nok for seg i brevene som er kommet. Det mener ikke vi, sier Kolberg.

Det kan bety at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen må forklare seg for komiteen.

– Røe Isaksen må forklare seg videre, men i hvilken form gjenstår å se, sier Kolberg.
Han sier det ikke nødvendigvis betyr at det blir en åpen høring i saken. Komiteen vil på neste møte 2. februar ta standpunkt til hvordan man skal gå videre med saken og velge saksordfører, legger han til.


Beskyldt for å hente utbytte

Avgjørelsen kommer i kjølvannet av flere artikler i Dagens Næringsliv i fjor høst om at skolekonsernet Anthon B Nilsen skal ha overført millionbeløp fra de statsstøttede privatskolene Westerdals, NITH og NISS til morkonsernet.

For statsstøttede privatskoler er det forbudt for eierne å ta ut utbytte. Da pengene ble overført til morkonsernet, ble de fritatt fra dette kravet, ifølge DN. Anthon B Nilsen avviser at de har gjort noe ulovlig og sier at ingen av pengene er gått til utbytte til eierne, men er en del av selskapet Anthon B Nilsen Skoledrifts egenkapital.
Skoleselskapet valgte likevel i starten av november å slette gjeld og tilbakeførte til sammen 105 millioner kroner til Westerdals Oslo ACT.

«Eierne av Anthon B Nilsen er dypt bekymret over den uroen som er skapt rundt selskapet (..) og har derfor besluttet å rydde enhver tvil av veien om Westerdals finansielle grunnlag og handlingsrom ved å eliminere kapitaleffekten fra sammenslåingen av tre skoler», het det i en pressemelding.
Selskapet understreker samtidig at transaksjonen ikke innebar en tilbakebetaling av kapital fra eierne i Anthon B Nilsen AS. Peder og Nicolai Løvenskiold eier halvparten av aksjene i skolekonsernet. Den andre halvparten er eid av Reidar og Gunnar Holsts legat.


Uenigheter om forløp

– Bakgrunnen for at vi åpner sak, er at det er tydelige uenigheter mellom departementet og Westerdals om hva som har skjedd. Skolen mener de har fått tingene godkjent, mens departementet mener det ikke er tilfelle, sier leder Martin Kolberg.

Riksrevisjonen hadde i 2013 alvorlige merknader til departementets kontroll med statsstøtte til private høyskoler og kom med en bekymringsmelding spesielt knyttet til Anthon B Nilsens skoler.

Ifølge Klassekampen ble bare 5 av 315 privatskoler sjekket om de misbrukte statsstøtten i fjor. Tre av de fem som ble kontrollert fikk krav om tilbakebetaling
Utdanningsdirektør Petter Skarheim uttalte at systemet ikke er godt nok til å fange opp alle som skulle misbruke støtten, og sier systemet i stor grad er basert på tillit. (©NTB)

Powered by Labrador CMS