Mona Fagerås (SV) i den muntlige spørretimen tidligere i år.
Mona Fagerås (SV) i den muntlige spørretimen tidligere i år.

Vil skjerpe inn reglene for hvem som kan jobbe i skoler og barnehager

Barneomsorgsattesten viser ikke om personen er dømt for kroppsskade mot et barn, med mindre den er betegnet som grov. Dette vil utdannings- og forskningskomiteen endre på.

Publisert Sist oppdatert

Foreldrene skal føle seg trygge på at barna deres har det fint i barnehagen og på skolen, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås, talsperson for utdanningspolitikken i Sosialistisk Venstreparti.

Forrige uke la hun, som saksordfører, fram utdannings- og forskningskomiteens innstilling til forslaget om regelendringer i politiattest for ansettelser i skoler og barnehager. Stortinget vedtok forslaget enstemmig 12. november.

Komiteen ber regjeringen endre reglene slik at attesten "gir et fullstendig bilde av søkeren og viser alle relevante lovbrudd i de tilfeller som gjelder ansettelsesforhold i skole, barnehage eller andre steder der kontakt med barn utgjør en viktig del av stillingen".

– Det er mange som har påpekt at attesten ikke er god nok, og at den ikke har med tilstrekkelig med opplysninger, sier Fagerås.

Foreldreutvalg bekymret

Forslaget kommer opprinnelig fra Frps stortingsrepresentanter Hanne Dyveke Søttar, Kari Kjønaas Kjos, Silje Hjemdal og Roy Steffensen.

I februar i år skrev Utdanningsnytt at Roy Steffensen, som leder Utdannings- og forskningskomiteen, ba om en avklaring fra daværende kunnskapsminister Trine Skei Grande (V) om hun ville stramme inn reglene og sørge for at politiattesten gir et mer fullstendig bilde av en søker.

Trygge voksenpersoner er viktig i barnehagen.
Trygge voksenpersoner er viktig i barnehagen.

I 2015 strammet Høyre-Frp-regjeringen inn reglene og sørget for at alle som skal jobbe i barnehage, må kunne legge frem en politiattest fra dag én. Barnehagene må også vurdere om anmerkninger i attesten gjør søkere uegnet.

Barneomsorgsattest er en politiattest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige. Formålet med attesten er å gi barn beskyttelse mot overgrep eller alvorlig, skadelig innflytelse. Den skal også gi tillit til at mindreårige tas hånd om av trygge personer.

Samtidig åpner dagens regler for at ­deler av rullebladet ikke vises. En person som har et voldstilfelle med en mindre­årig, får det ikke oppført på ­attesten hvis ikke volden ­anses som «grov».

Foreldreutvalget for barnehager, FUB, har også tatt opp denne problemstillingen. I et brev til Kunnskapsdepartementet fra juni 2019 utrykker FUB bekymring rundt disse utfordringene knyttet til politiattestene for barnehageansatte.

Les også: Riksadvokaten vil undersøke henleggelser av mulige overgrep i barnehager

Trygg hverdag for alle barn

I sin innstilling skriver utdannings- og forskningskomiteen at de ønsker at alle barn i barnehager og skoler i Norge skal ha en trygg og god hverdag, og at foreldrene skal være trygge på at barna tas i hånd om av ansatte.

– Jeg håper regjeringen kjapt kommer tilbake til oss, så vi får tette hullene, sier Mona Fagerås.