– Ser ikke behov for et eget forbund for lærerpensjonister

En gruppe pensjonerte lærere mener rettighetene deres ikke blir skikkelig ivaretatt av Utdanningsforbundet og etablerer et eget forbund. – Unødvendig, mener et medlem i forbundets sentrale pensjonistråd.

Publisert

Arbeidet med å etablere en egen interesseorganisasjon for lærerpensjonister har startet. Det skjedde i slutten av januar da en gruppe pensjonerte lærere møttes i Oslo med dette som mål.

– Utdanningsforbundet er en interesseorganisasjon for yrkesaktive, og vi synes ikke forbundet ivaretar våre interesser. Vi kan synes dette er underlig, men slik er det, sier leder for interimsstyret, Elin Thorvaldson, til Utdanning.

 

– Samarbeider med moderorganisasjonen

Hun viser til at det i vedtektene heter at «Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer». Videre heter det i vedtektene at forbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, «og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål».

– Dette betyr at UDF ikke har som oppgave å arbeide for pensjonistenes rettigheter, da pensjonistene ikke har tilknytning til noe utdanningsnivå, sier Thorvaldson. 

Hun peker også på at forbundet ikke har noen innflytelse på pensjonistenes inntektsforhold slik den har for de yrkesaktive. 

Derfor har hun og flere andre nå valgt å etablere en ny organisasjon for gruppen pensjonister. Pensjonistene i Utdanningsforbundet er gruppe som har vokst raskt og utgjør nå over 30.000 medlemmer totalt.

– Det har andre gjort før: politiet, vegvesenet, Jernbaneverket og Posten, for å nevne noen. De har sine egne pensjonistorganisasjoner og de samarbeider med hverandre, og de har godt samarbeid med sine moderorganisasjoner, sier hun. 

 

– Kjenner seg ikke igjen

I et brev til Utdanningsforbundets ledelse skriver interimsstyret at det ønsker et godt samarbeid med forbundet i tiden som kommer. Arbeidet som venter dem nå består i å verve medlemmer og forberede sakene til et konstituerende landsmøte som Thorvaldson håper kan avvikles senere i år.

Forbundsleder Steffen Handal stiller seg uforstående til påstanden om at forbundet ikke jobber seriøst med pensjonsspørsmål.

– Og jeg kjenner meg ikke igjen i påstanden om at pensjonistenes interesser ikke blir ivaretatt. Nå ligger det an til at spørsmålet om pensjon kommer opp i vårens lønnsoppgjør. Da lover jeg å ivareta medlemmenes interesser, sier Handal.

Han minner om at Utdanningsforbundets landsmøte i november vedtok å videreføre ordningen med det som nå benevnes pensjonistråd.

– Pensjonistrådet skal være rådgivende for sentralstyret, som har ansvaret også for pensjonistmedlemmene. Med det ønsker vi både å videreføre og forsterke det politiske arbeidet knytta til arbeidet med pensjon, sier han.

 

– Sikret tydeligere plass

Bjørn L. Vaaland i det sentrale pensjonistrådet i forbundet kan ikke se at det er behov for å danne et eget pensjonistforbund for lærere.

– Vi er blitt hørt og er nå sikret en bedre og tydeligere plass i Utdanningsforbundet, sier Vaaland til Utdanning.

Han har allerede en periode bak seg som medlem av det sentrale pensjoniststyret i og er nå oppnevnt som medlem av det som heretter skal hete pensjonistrådet. Det skal konstitueres i begynnelsen av mars, men Vaaland skal stille i representantskapet i Utdanningsforbundet som har møte i slutten av denne uken.

– De som har tatt initiativ til å danne et eget landsforbund for lærerpensjonister peker på en del misnøye blant pensjonistene som har ligget der en stund. Men i forbindelse med landsmøtet i november fikk vi gjennomslag for en bedre representasjon i forbundet, både lokalt og på fylkesplan. Sentralt har vi som nevnt fått et eget råd. Nå kan vi bli både sett og hørt i mye større grad enn tidligere, sier han.

 

– Ser ikke behov

Vaaland peker også på den muligheten pensjonistene har til å nå fram gjennom hovedorganisasjonen Unio og påvirke arbeidet som blir gjort der i forbindelse med blant annet trygdeoppgjørene.

– Hvordan vil dere i pensjonistrådet forholde dere til dem som ønsker å danne en egen organisasjon for lærerpensjonister?

– Jeg ser som sagt ikke noe behov for å danne et eget pensjonistforbund, og jeg håper vi skal vinne fram med argumentasjonen vår overfor dem som har tatt initiativet til å starte det nye. Vi er opptatt av samme sak, men jeg mener vi er klart best tjent med å bli i Utdanningsforbundet videre, sier Vaaland. 

Steffen Handal minner om at det også skjer mye arbeid gjennom Unio.

– Både forhandlinger, høringer og andre viktige politiske spørsmål om pensjon og pensjonisters vilkår har høy prioritet i Unio. Gjennom Unio har vi også et tett samarbeid med Landslaget for offentlige pensjonister (LOP), hvor Unio og LOP har hatt en samarbeidsavtale siden 2003. Både Unio og LOP deltar f.eks. i trygdeoppgjørene som selvstendige organisasjoner i drøftingene med staten, sier Handal.

 

Powered by Labrador CMS