Arbeiderpartiets Lise Christoffersen sier partiet vil følge forhandlingene mellom regjeringen og partene i arbeidslivet tett. Foto: Arbeiderpartiet.
Arbeiderpartiets Lise Christoffersen sier partiet vil følge forhandlingene mellom regjeringen og partene i arbeidslivet tett. Foto: Arbeiderpartiet.

Ap: Regjeringen har et særlig ansvar for pensjonsløsning

Arbeiderpartiet er fornøyd med at regjeringen nå inviterer til forhandlinger om endret tjenestepensjon. – Det er på overtid, sier Lise Christoffersen i arbeids- og sosialkomiteen.

Arbeids- og sosialdepartementet bekreftet torsdag at de i løpet av høsten vil invitere partene i arbeidslivet til forhandlinger om endret offentlig tjenestepensjon. Det har man forsøkt flere ganger siden pensjonsreformen i 2009, uten suksess.

– Vi mener at tiden nå er overmoden, og at det har tatt for lang tid. Vi har etterlyst i Stortinget om statsråden er klar til å gå i gang med forhandlinger, og det synes vi det er positivt at hun nå vil, sier Lise Christoffersen (Ap), som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

 

Avstand til forhandlingene

Hun understreker at det ikke er tradisjon for at Arbeiderpartiet blander seg inn i de konkrete spørsmålene det skal forhandles om.

– Men det er noen prinsipper som må ligge til grunn. De ansatte må være sikret gode pensjonsordninger, så må man finne en løsning som gjør at offentlig ansatte kan få de fordelene man kan hente ut av pensjonsreformen ved at det skal lønne seg å jobbe lenger, mens man sikrer gode ordninger for dem som ikke har den muligheten, sier Christoffersen.

Det er også viktig for Arbeiderpartiet at partene finner fram til en løsning som gir god mobilitet mellom offentlig og privat sektor, og ved jobb-bytte internt i offentlig sektor.

 – Det er noen forventninger vi har for hva som skal være regjeringens utgangspunkt, så avventer vi det endelige resultater, sier Christoffersen.

 

Ansvaret hos regjeringen

I selve forhandlingene er ikke Arbeiderpartiet og opposisjonen en part. Og dersom partene kommer fram til en enighet, skal det mye til for at Ap vil gjøre forsøk på å endre det i Stortinget.

– Vi har selvfølgelig god kontakt med de ansattes organisasjoner i og utenfor LO. Vi følger med på hva som skjer. Hvis de kommer til Stortinget med en sak som er anbefalt av partene, så blander ikke vi oss i det. Det blir heller hvis det ikke er enighet, sier Christoffersen.

– Hvem sitter med ansvaret for at man nå kommer fram til en løsning?

– Når det er forhandlinger ligger ansvaret på begge parter, men jeg synes nå i og med at det er regjeringen som brøt sist, at det er regjeringen som har et særlig ansvar for å komme i mål, sier Christoffersen. 

Powered by Labrador CMS