Pedagogstudentenes kommende lederduo: Sonja Tan Nguyen og Lars Syrrist.
Pedagogstudentenes kommende lederduo: Sonja Tan Nguyen og Lars Syrrist.

Lars og Sonja skal lede Pedagogstudentene

Lars Syrrist og Sonja Tan Nguyen er valgt til leder og nestleder i Pedagogstudentene. De overtar vervene 1. juli.

Publisert

Den nye lederduoen ble valgt lørdag 30. april, på siste dag av Pedagogstudentenes landsmøte på Sundvollen ved Tyrifjorden. De har sterk tro på et godt samarbeid seg imellom.

– Vi har erfaring fra lokallaget på Hamar begge to, da jeg satt som leder og hun var nestleder. Vi har hatt et veldig godt samarbeid og er trygge på hverandre. Så det skal nok gå veldig bra, med et sterkt og godt arbeidsutvalg i tillegg, sier den påtroppende lederen Lars Syrrist (29).

Han tar grunnskolelærerutdanning 1–7 ved Høgskolen i Innlandet. Det siste året har han leda kontrollkomiteen i Pedagogstudentene, og han har også vært lokallagsleder i to år og sittet i landsstyret i ett år.

Syrrist fikk flere stemmer enn sin motkandidat, Kaspara Halkjelsvik fra Høgskulen i Volda. Pedagogstudentene opplyser imidlertid ikke om stemmetallet ved valgene.

– Grunnen er at det skal oppleves trygt og godt å stille til valg i Pedagogstudentene. Derfor ønsker vi ikke så mye fokus på stemmevekten, men heller på hvem som blir valgt. Den enkelte kandidat kan imidlertid be om å få se sitt egen stemmetall, sier sittende leder Elise Håkull Klungtveit.

Resten enstemmig valgt

Sonja Tan Nguyen (24) ble valgt til nestleder uten motkandidat. I likhet med den nyvalgte lederen studerer hun også på Hamar; på mastergradstudiet i tilpassa opplæring. I forrige landsmøteperiode var hun medlem av arbeidsutvalget i Pedagogstudentene.

– Det er en stor fordel at vi kjenner hverandres sterke sider og kan arbeide godt sammen, sier hun.

De øvrige medlemmene i arbeidsutvalget i Pedagogstudentene ble også valgt enstemmig. Disse er: Anita Vikestad, Caroline Madsen, Maria Johansen, Malene Morland og Michelle Leonie Margrethe Borgen.

Vil ta tak i praksisopplæringen

I arbeidsprogrammet vedtok landsmøtet hvilke saker Pedagogstudentene skal prioritere det kommende året. Det er å bedre praksisopplæringen og det psykososiale miljøet for studentene, innføring av en pilotordning med barnehagelærerutdanning på mastergradsnivå, arbeid for inkludering og mot diskriminering i utdannelsen. I tillegg vil organisasjonen jobber for at lærerutdanningen blir mer profesjonsnær, blant anna med flere lærerutdannere med relevant arbeidserfaring.

– Hvilke av disse sakene haster det mest for Pedagogstudentene å ta tak i?

– Med tanke på de svake søkertallene som kom tidligere i uka: økt finansiering av lærerutdanningen. Det er særlig viktig at praksisen blir bedre. Det er et sårt punkt for lærerutdanningen spesielt. Det blir ikke finansiert godt nok. Sosiologi har f.eks. samme finansieringsnivå og kategori, men der er det ikke praksis. Så dermed blir ikke praksisen finansiert, sier Lars Syrrist.

Han mener tilbakemeldinger fra studentene tyder også på at det blir for lite praksis, og at studentene får for lite ansvar.

– Praksisen til en viktig del av lærerutdanninga, blant anna for å minske «praksissjokket», altså at studentene ikke får erfaring med alle sider ved læreryrket, knytta til for eksempel samarbeidet mellom skole og hjem og kontaktlæreransvaret, sier Syrrist.

Han peker også på problemet med at noen studenter har for lang vei til praksisstedet. Da blir det igjen et kostnadsspørsmål, som kan gå ut over gratisprinsippet, advarer han.

Sonja Tan Nguyen er også opptatt av studentenes psykososiale situasjon, særlig etter to år med pandemi-restriksjoner.

– Vi må ta vare på studentene og inkludere dem i fellesskapet. Det gjelder både i Pedagogstudentene og på studiestedene generelt, understreker hun.

Støtteerklæring til Ukraina

Landsmøtet vedtok dessuten en uttalelse med sterk fordømmelse av Russlands angrepskrig i Ukraina. «Pedagogstudentene fordømmer Putin sine krigshandlingar og brot på menneskerettane, og forlange ein augeblikkeleg tilbaketrekking av russiske styrkar frå Ukraina», heter det i resolusjonen.

Pedagogstudentene peker på at tusenvis av barn og unge har mista tilbudet om barnehage og skole på grunn av krigen. I tillegg fordømmer Pedagogstudentene det de omtaler som «Putins propagandaskole». «I Russland har skulen blitt ein slagmark i presidenten sin krig, og lærarane vert brukt som hans våpen», lyder det i vedtaket, som avsluttes med en oppfordring til russiske myndigheter om å stanse krigføringen straks, og til norske myndigheter om å sørge for at ukrainske flyktninger i barnehage- og skolealder blir møtt av kompetente lærere som tar vare på dem.

Lars Syrrist understreker også at landsmøtets resolusjon er et viktig grunnlag for at landsstyret skal jobbe videre med Ukraina-spørsmålet, blant anna ved å påvirke aktuelle politikere.

– Har det noen betydning i praksis at en studentorganisasjon som Pedagogstudentene vedtar en slik uttalelse?

– Nå som det kommer tusenvis av ukrainske flyktninger til Norge og skal bli integrert i samfunnet vårt, tror jeg at en slik resolusjon kan bidra. Samtidig kan det sette standard, slik at andre organisasjoner kan fordømme krigen på samme måte, sier Syrrist.

Pedagogstudentene

Pedagogstudentene er studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet og har rundt 20 000 medlemmer.

Organisasjonen har 22 lokallag ved lærer- og barnehagelærerutdanninger rundt om i landet.

Elise Håkull Klungtveit og Iril Myrvang Gjørv er henholdsvis leder og nestleder fram til slutten av juni. 1. juli tar den nyvalgte ledelsen over.

Powered by Labrador CMS