- Bør utdype påstander om læringsutbytte og skoleutvikling nærmere

Jeg er glad for at du ikke skriver de siterte påstandene på vegne av lærerne ved Frogner skole og kultursenter. De hadde neppe blitt med på formuleringer av den type du serverer om dem.

Spørsmål til Thomas V. Danielsen:

Jeg har noen spørsmål og kommentarer til innspillet «Vi etterlyser et mer nyansert syn» i Utdanning nr. 5/2017 (Skolebidragsrapporten) av Thomas V. Danielsen.

Her kommer Danielsen, på vegne av flere, med noen påstander han bør utdype nærmere.

 

Påstand 1: «Historisk sett har elevenes læringsutbytte og skoleutvikling basert seg mye på tro og antagelser».

Kan du framskaffe «objektive data» som underbygger denne påstanden? Statistisk sentralbyrå kan sikkert gi deg oversikt over utviklingen av eksamensresultater «i historisk tid» fra ungdomsskolen og videregående skole. Der vil en kanskje også se om reformene, undersøkelsene og rangeringene i skolen har hatt den tilsiktede effekt på «læringsutbyttet». Vil du karakterisere læreres nitide og samvittighetsfulle elevsamtaler, observasjoner, faglige oppdatering, planlegging, undervisning, utarbeidelse av prøver, retting, vurdering, loggføring med mere, gjennom flere tiår som «tro og antagelser»?

 

Påstand 2 (påstand om en påstand): «Man gir næring til den eldgamle påstanden om at verdien av at den enkelte lærers antagelser og tidligere erfaringer trumfer alle objektive data».

Kan du verifisere at det eksisterer en slik «eldgammel» overbevisning rundt omkring på de mange lærerrom i landet? Og hva legger du i begrepet «objektive data»? Hva er det som er så «objektivt» ved for eksempel kvantitativ forskning? Min gamle professor i statistikk sa at «statistikk er den beste måten å drive kvalifisert gjetning på». Gjennom mitt vel 40-årige liv som lærer har jeg aldri møtt denne eldgamle overbevisningen blant mine kolleger. Tvert imot har de vært preget av ydmykhet og nysgjerrighet overfor både «objektive data», elevers læring og integritet og egne faglige og sosiale erfaringer. Men dette er vel bare «tro og antagelser» (synsing) og ikke «kvalifisert gjetning»?

 

Påstand 3: «Vi vil imidlertid påstå at kvaliteten på lærerens skjønn blir betraktelig bedre dersom det kan justeres og analyseres i sammenheng med objektive data».

Vil du påstå at dette ikke allerede skjer rundt omkring i Norges land i dag? Jeg er glad for at du ikke skriver de siterte påstandene på vegne av lærerne ved Frogner skole og kultursenter. De hadde neppe blitt med på formuleringer av den type du serverer om dem.

 

Her svarer Danielsen på vegne av ledergruppa ved Frogner skole og kultursenterer, Sørum kommune i Akershus.

Powered by Labrador CMS