Partene i statsoppgjøret avverget streik 16 timer på overtid

Etter å ha meklet i timevis på overtid, ble partene i lønnsoppgjøret for statsansatte enige torsdag. Streik blant 77.000 ansatte er avverget.

– Dette har vært et svært tøft oppgjør, og derfor er jeg tilfreds med at vi kom i mål med dette resultatet, sier leder Egil André Aas i LO Stat til NTB.

* Oppgjøret gjelder ansatte i staten som er organisert i enten LO, YS, Unio eller Akademikerne. Kommunal- og moderniseringsdepartementet forhandler på vegne av staten.

* Tarifforhandlingene brøt sammen i slutten av april. Oppgjøret gikk til mekling hos Riksmekleren 22. mai, med frist natt til midnatt 23. mai.

* Forhandlinger om lønn og uenighet om fordeling av lønn mellom sentralt og lokalt nivå har blitt ansett å være de mest krevende sakene i det statlige oppgjøret.

* Arbeidsgiver og Akademikerne ønsket mest mulig av potten fordelt lokalt i direktoratene og virksomhetene. De mener dette er nødvendig for å kunne rekruttere ansatte med høy kompetanse.

* LO, YS og Unio har krevd at mest mulig av potten fordeles sentralt for å kunne løfte enkeltgrupper og sørge for å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn. De mener økt lokal lønnsdannelse i praksis truer streikeretten.

Først 16 timer etter at fristen for å bli gikk ut, kunne Aas og forhandlerne til YS Stat, Unio og Akademikerne møte offentligheten og kunngjøre at oppgjøret var i havn, og at en storstreik i staten – med et potensial på 77.000 streikende – var avverget for denne gang.

De ansatte får en lønnsøkning på linje med rammen i frontfaget, 2,8 prosent. For dem som er organisert i LO, YS og Unio kommer halvparten av oppgjøret som generelt tillegg sentralt, mens den resterende halvparten av rammen skal fordeles etter lokale forhandlinger.

– Det betyr at vi har sikret kjøpekraftsøkning til alle, selv om de lokale forhandlingene skulle ende forskjellig i forskjellige virksomheter poengterer Aas.

Akademikerne vant fram med sitt krav om at hele lønnspotten i år skulle fordeles i virksomhetene lokalt.

 

Statsråden fornøyd

Også kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) er glad for at partene har kommet fram til en løsning. I tillegg til de økonomiske sidene ved oppgjøret, er partene enige om å oppdatere dagens kompliserte og etter sigende nokså utdaterte lønnssystem i staten, slik at det skal samsvare mer med hvordan arbeidslivet i staten er i dag.

– Vi er veldig glad for at vi har blitt enige om at potten skal fordeles 50 prosent lokalt og 50 prosent sentralt når det gjelder LO Stat, YS Stat og Unio. Vi er også enige om å sette oss ned for å se på en modernisering av lønnssystemet. Vi står foran omstillinger og en teknologiutvikling som gjør at vi må diskutere dette, sier statsråden til NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) er «svært tilfreds»:

– Resultatet bidrar til at statlig sektor kan fortsette moderniseringen og iverksette nødvendig omstilling, samt ivareta evnen til å være en attraktiv arbeidsgiver, sier statsministeren til NTB.

Akademikerne fornøyd

Akademikernes forhandlingsleder Anders Kvam er veldig fornøyd med torsdagens enighet, ikke minst den lokale fordelingen.

– Det er i tråd med våre ønsker når det gjelder økonomien. Vi har også jobbet iherdig i mange år for å få til en modernisering av tariffavtalen, en avtale som er fleksibel og enkel og egnet både for våre tillitsvalgte og våre medlemmer og for statlige virksomheter, sier han til NTB.

Den nye avtalen erstatter 39 ulike lønnsrammer med én lønnsstige. Lønnsstigen gir ansatte som omfattes av ordningen, 1,1 prosent årlig lønnsvekst i 10 år. Det betyr at flere av Akademikernes medlemmer som tidligere stanget i et lønnstak nå får automatiske opprykk.

– Årets forhandlinger handlet mye om å bevare elementene i dagens hovedtariffavtale. Vi opplever et markert press mot både lønnssystem og opparbeidede rettigheter, legger Aas i LO Stat til.

 

Powered by Labrador CMS