Inga Marte Thorkildsen (SV) har byrådsleder Raymond Johansens tillit etter at kommuneadvokaten har vurdert varslersakene mot henne. Foto: Marianne Ruud
Inga Marte Thorkildsen (SV) har byrådsleder Raymond Johansens tillit etter at kommuneadvokaten har vurdert varslersakene mot henne. Foto: Marianne Ruud

Inga Marte Thorkildsen får fortsette som utdanningsbyråd i Oslo

Raymond Johansen har etter grundige undersøkelser konkludert med at han har full tillit til byråd Inga Marte Thorkildsen.

Publisert

– Vi har nå gått igjennom alt påstand for påstand. Etter dette er min konklusjon at jeg har full tillit til byråd Inga Marte Thorkildsen, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under dagens redegjørelse i biblioteksalen i Oslo rådhus.

Johansen sa at kommuneadvokaten har gjennomgått alle varslene grundig.

– Internrevisjonen i Oslo kommunene har også gjennomgått varslene. De har bred erfaring etter å ha gjennomgått rundt 600 varslingssaker. Vi har i tillegg leid inn Deloitte for å bistå i arbeidet, sa han.

Det var stor medieinteresse knyttet til Johansens redegjørelse i dag.

– Vi har brukt seks uker på å gå grundig igjennom alle varslene. Varslerne har blitt intervjuet og de har fått anledning til å lese igjennom referatene, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Det som er blitt vurdert er brudd på taushetsplikten, brudd på offentlighetsloven og brudd på loven om offentlige anskaffelser.

 

 

Mener samarbeidsklimaet må ordnes opp i

Utdanning spør byrådsleder Raymond Johansen hva han tenker om konklusjonen etter å ha gjennomgått alle påstandene i varslene. Konklusjonen er at det ikke har skjedd noe ulovlig.

– Betyr det at det er samarbeidsklimaet mellom byrådet og Utdanningsetaten det må gjøres noe med?

– Det er opplagt, og jeg har nå full tillit til at Inga Marte Thorkildsen følger opp dette, sier han.

– Så du kommer ikke til å følge opp denne saken videre nå?

– Nei, jeg har full tillit til at Thorkildsen takler dette på en god måte, sier Johansen.

– Er du lettet over at dere nå har kommet til en konklusjon i varslingssakene?

– Ja, uten tvil, svarer Johansen som måtte takle spørsmål fra en lang kø av journalister.

 

Astrid Søgnen tilbudt annen stilling

Johansen sa til media etter redegjørelsen at han hadde blitt orientert av kommunaldirektør Bente Fagerli om at direktør for Utdanningsetaten, Astrid Søgnen, var blitt tilbudt en annen stilling.

– Dette er en prosess som følges opp videre av kommunaldirektøren og Thorkildsen, sier Johansen.

– På spørsmål om hva Johansen tenker om hvordan dette har vært for Thorkildsen, sier han:

– For Thorkildsen har situasjonen vært krevende. Det har vært mye fokus på henne som person med blant annet en rekke beskyldninger knyttet til hennes oppførsel i møter. Vår gjennomgang har nyansert dette bildet. Inga Marte Thorkildsen er en sterk og helstøpt person som jeg mener er i stand til å takle det som skal skje framover, sier Johansen.

Når det gjelder sms-meldingen som Thorkildsen sendte til en rektor, og som det var spørsmål om kunne være brudd på journalføringsplikten, ble det konkludert med at det ikke var brudd.

Men i ettertid beklaget Thorkildsen at hun hadde sendt en melding som kunne misoppfattes. Jeg synes det er bra at Thorkildsen beklaget dette, sier Johansen.

Johansen ble minnet om at utdanningsdirektør Astrid Søgnen i går fylte 67 år, og dermed kan gå av med pensjon. Byrådslederen sa da at Søgnen har full rett til å stå i stillingen.

Hva som videre vil skje, påhviler det kommunaldirektør Fagerli og Thorkildsen å følge opp, sa han.

 

Thorkildsen er glad for tilliten

Inga Marte Thorkildsen sier til Utdanning at hun er glad for byrådslederens tillit.

 – Det er godt at vi nå kan sette punktum i denne saken og se framover. Vi har så mange flotte og dyktige elever og medarbeidere i Osloskolen, og nå gleder jeg meg til å bruke all min energi på å jobbe for at skolen kan bli enda bedre for alle Oslos barn og unge. Det brenner jeg sterkt for, sier hun.

Utdanningsetaten opplyser overfor Utdanning at etaten ikke har noen kommentar til konklusjonen i varslingssaken mot Inga Marthe Torkildsen fordi varselet ikke kom fra Utdanningsetaten, men anonyme varslere.