– Astrid Søgnen fortjener ros for den innsatsen hun har lagt ned for Oslo-skolen gjennom 18 år, sier Nicolai Langfeldt (H), medlem av kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre. Foto: Kjetil Ree/Wikimedia Commons
– Astrid Søgnen fortjener ros for den innsatsen hun har lagt ned for Oslo-skolen gjennom 18 år, sier Nicolai Langfeldt (H), medlem av kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre. Foto: Kjetil Ree/Wikimedia Commons

Høyre forlanger at skolebyråden legger kortene på bordet

– Vi har bedt om en høring fordi vi vil ha svar på spørsmål om samarbeidet mellom Utdanningsetaten i Oslo og byråd Inga Marte Thorkildsen (SV), sier bystyrerepresentant Nicolai Langfeldt (H).

Publisert

I dag ble det kjent at Oslos utdanningsdirektør Astrid Søgnen går over i ny jobb. I kveld vil samarbeidet mellom byråd Inga Marte Thorkildsen og Utdanningsetaten bli tatt opp i bystyret.

Hva mener Høyre om det videre samarbeidet mellom byråden og Utdanningsetatens ledelse?

– I Høyre er vi selvsagt enige i at Utdanningsetatens ledelse er underlagt politisk styring fra byrådet og at det videre samarbeidet nå er Inga Marte Thorkildsens ansvar. Men det byråden har sagt om samarbeidet med etatsledelsen – og da ikke bare øverste leder – det er urovekkende. Det er grunnen til at punktum ikke er satt fra vår side, sier Nicolai Langfeldt.

Han er medlem av kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre, og var til stede da Oslos byrådsleder Raymond Johansen 9. november redegjorde for hvorfor han som byrådsleder fortsatt har tillit til sin byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen.

– Oslo Høyre har stilt flere spørsmål til Thorkildsen om det videre samarbeidet med Utdanningsetaten uten at vi har fått svar. I forkant av forrige bystyremøte lovet hun å svare på våre spørsmål. Men under selve møtet sa hun at hun ikke kunne svare likevel, på grunn av de pågående varslingssakene. Når varslingssakene nå er ferdig behandlet, kan hun umulig ha flere unnskyldninger for ikke å legge alle kortene på bordet, sier Langfeldt til Utdanning.

– Søgnen fortjener ros for jobben

– I dag ble det kjent at Søgnen går over i annen stilling. Har du en kommentar til det?

– Personalpolitikken er byrådens ansvar, sier Langfeldt.

– Men jeg vil gjerne få legge til at jeg mener direktøren fortjener ros for den innsatsen hun har lagt ned for Osloskolen gjennom 18 år.

Høyre og Venstre vil at kontrollutvalget behandler saken

Bystyret i Oslo skal ha sitt neste møte i kveld, onsdag 14. november. Da har Høyre tenkt å følge opp saken. Neste møte i kultur- og utdanningskomiteen er 22. november. Da skal saken også opp.

Venstre mener at kontrollutvalget i Oslo kommune bør gjennomgå varslingssakene. Er du enig?

– Det er et forslag Høyre stiller seg bak, sier Langfeldt.

Raymond Johansen sa under sin redegjørelse at kommuneadvokaten, internrevisjonen og Deloitte har brukt seks uker på å gjennomgå de tre varslene mot Thorkildsen. Det de har vurdert, er brudd på taushetsplikten, brudd på offentlighetsloven og brudd på loven om offentlige anskaffelser.

– Byrådslederen konkluderte med at det ikke er skjedd lovbrudd. Stoler Høyre på at kommuneadvokaten, internrevisjonen og Deloitte har kommet fram til en riktig konklusjon?

– Vi har i og for seg ingen grunn til å tvile på at det er gjort en grundig jobb med varslingssakene. Likevel sitter vi igjen med flere ubesvarte spørsmål etter byrådslederens redegjørelse. I tillegg er vi fortsatt kritiske til at Raymond Johansen ledet granskingen, sier Langfeldt.

Ulike virkelighetsbeskrivelser

– Hva er bakgrunnen for det?

 – Blant annet omfattet det siste varselet også byrådslederen selv. Siden Raymond Johansen ikke kan behandle et varsel mot seg selv, så er denne saken ikke avsluttet fra vår side, sier Langfeldt.

Etter å ha konkludert med at det ikke er skjedd noe ulovlig, sa Raymond Johansen under sin redegjørelse i rådhuset at saken dreier seg om hvorvidt han fortsatt har tillit til byråden. Johansen la til at kun han kan vurdere om han har tillit til Thorkildsen.

– Er du enig i at det er Johansen som må vurdere om han har tillit til Thorkildsen?

– Jeg er selvsagt enig i at Johansen må vurdere tillitsspørsmålet. Samtidig sa han at granskingen som er gjennomført viser at byråden og ansatte i Utdanningsetaten har ulike virkelighetsbeskrivelser. I september uttalte Thorkildsen at «Når politiske føringer er gitt og beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid for å få dette gjennomført etter intensjonen.» Vi har bedt henne om å utdype hva hun mener med det, sier Langfeldt.

 

Dørum vil ha svar på samarbeidsspørsmål

Også Venstres Odd Einar Dørum mener Thorkildsen nå må svare på spørsmål om hvordan hun som byråd for oppvekst og kunnskap har tenkt å samarbeide med Utdanningsetaten framover.

– Dette er en etat med nesten 15.000 ansatte og med ansvar for nesten 90.000 elever. Derfor forventer jeg at Thorkildsen nå gir oss svar på de spørsmålene som både Venstre og Høyre har stilt om samarbeidet tidligere, sier Dørum til Utdanning.

Han ønsker i tillegg at Oslo kommunes kontrollutvalg gjennomgår varslingssakene.

– Vi kommer til å ta opp spørsmål knyttet til samarbeidet på bystyremøtet i kveld, sier Dørum.