Simon Malkenes er lærer ved Ulsrud videregående skole. Arkivfoto: Marianne Ruud

Det ulmer på Ulsrud videregående

I en debatt 5. mars i Dagsnytt 18 beskriver lektor Simon Malkenes en urolig skoletime på Ulsrud videregående skole. I ettertid skal skoleledelsen ha satt i gang forundersøkelser til en eventuell personalsak mot Malkenes.

Publisert

5. mars deltok lektor Simon Malkenes i en debatt på Dagsnytt 18 i NRK om virkningene av karakterbasert inntak i Osloskolen og såkalt stykkprisfinansiering av elevplasser. Programleder i Dagsnytt 18, Fredrik Solvang, ba Malkenes om å beskrive en skoletime. Malkenes beskrev skoletimen slik: «B banner og roper. M vandrer. R har ikke gjort noe hittil i dag.»

Malkenes fortalte om sårbare elever som ikke får den hjelpen de trenger. Han hevder karakterbasert inntak og stykkprisfinansiering av elevplasser forsterker problemene.

I debatten deltok også stortingspolitikerne Mathilde Tybring Gjedde fra Høyre og Martin Henriksen fra Arbeiderpartiet. Bakgrunnen for debatten er at Stortinget i 2016 vedtok et friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene.

Høyre vil ha fritt skolevalg i alle fylker. Arbeiderpartiet vil at fylkeskommunene skal få velge inntaksordning. Både Tybring Gjedde og Henriksen uttrykte forståelse for det Malkenes tok opp.

 

Møtte reaksjoner

Skoleledelsen ved Ulsrud videregående skole skal etter det Utdanning erfarer ha reagert kraftig på Malkenes' beskrivelse av en skoletime i Dagsnytt 18.

Ulike kilder har bekreftet overfor Utdanning at skoleledelsen ved Ulsrud videregående skole i etterkant av Dagsnytt 18 satte i gang forundersøkelser til en eventuell personalsak mot Simon Malkenes på bakgrunn av innslaget i Dagsnytt 18. Fra flere ulike kilder har Utdanning fått bekreftet at det har vært avholdt et møte mellom skoleledelsen og Malkenes i saken.

Søndag 8. april ble det publisert et leserinnlegg i Aftenposten under tittelen «Vi følte oss tråkket på», undertegnet av 30 elever i klasse 3 IDA ved Ulsrud skole. Elevene som Malkenes hadde anonymisert i Dagsnytt 18, ble dermed langt på vei identifisert i Aftenposten.

I ettertid undersøkte Aftenposten saken nærmere. Da viste det seg at minst én elev i klassen ikke stilte seg bak leserinnlegget. Det har også pågått en debatt i sosiale medier om hvorvidt det var elevene eller skoleledelsen som tok initiativ til å skrive leserinnlegget.

På Twitter har det pågått en ordveksling mellom programleder i Dagsnytt 18 Fredrik Solvang og debattjournalist Ingvild Berg i Aftenposten om hvem som står ansvarlig for innholdet i leserinnlegget.

Du kan selv lese ordvekslingen mellom Solvang og Berg i denne twittertråden:

 

 

Kan ikke kommentere sak om enkeltperson

Utdanning har spurt fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Oslo, Odd Erling Olsen, om en kommentar til saken som nå diskuteres i flere ulike tråder i sosiale medier.

– Saker som angår enkeltpersoner, har vi i Utdanningsforbundet Oslo ingen kommentar til, sier Olsen.

Men i tilknytning til de siste dagenes debatt om situasjonen på Ulsrud videregående skole på Twitter og Facebook, synes han det er viktig å kunne gi en kommentar på generelt grunnlag:

– På generelt grunnlag kan jeg si: Skulle det vise seg at skoleledelsen ved en skole bruker paragraf 9a i opplæringsloven mot en lærer i stedet for at den brukes for elevene, da er vi på ville veier. Og dersom det skulle vise seg at ledelsen ved en skole, etter å ha startet forundersøkelser mot en ansatt, driver en sak videre mot læreren ved å skyve elever foran seg, ja da er det selvsagt helt uhørt, sier Olsen til Utdanning.

Odd Erling Olsen understreker at skoleledelsen er i sin fulle rett til å sette i gang forundersøkelser i en sak.

Dersom det reises en personalsak mot en person, kan det resultere i en samtale, i en advarsel eller i sin ytterste konsekvens avskjed.

Simon Malkenes vil ikke svare på spørsmål om saken.

Utdanning har spurt rektor på Ulsrud videregående skole, David Dunlop, om en kommentar til saken.

I en e-post til Utdanning skriver han: «Jeg kan nok ikke uttale meg på vegne av alle i ledelsen, men jeg er glad for at Dagsnytt 18 tar opp temaet "karakterbasert inntak". Jeg har selv tatt opp dette temaet både i medier og med politikere de siste måneder. Jeg synes det er positivt når ansatte og elever diskuterer skolesaker.»

«Hva gjelder personalsaker har jeg absolutt taushetsplikt og kan verken bekrefte eller avkrefte hvorvidt det foreligger personalsaker knyttet til noen av mine ansatte», skriver Dunlop.

 

 

På Ulsrud skal det være allmøte om saken

Utdanning har fått vite at medlemmer i fagorganisasjonene Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag på Ulsrud videregående skole har hatt et møte om saken onsdag 11. april.

Etter det Utdanning kjenner til, ble det også avholdt et møte om saken mellom skoleledelsen og de tillitsvalgte på Ulsrud videregående skole 16. april.

I morgen er det berammet et allmøte om saken på Ulsrud videregående skole.

 

NB! Etter at Utdanningsnytt publiserte denne saken skriver rektor David Dunlop i en epost til Utdanning: "Det stemmer ikke at det ble avholdt et møte mellom tillitsvalgte og ledelsen 16. april. Det er foreløpig ikke fastsatt at møtetid den 18. april skal brukes til noe annet enn vanlige seksjonsmøter." Red.

 

 

 

Powered by Labrador CMS