Bystyrerepresentant Abdullah Alsabeehg (Ap) i Oslo reagerer på at Høyre og Venstre umiddelbart uttrykte misnøye med håndteringen av varslingene mot utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen. Foto: Marianne Ruud
Bystyrerepresentant Abdullah Alsabeehg (Ap) i Oslo reagerer på at Høyre og Venstre umiddelbart uttrykte misnøye med håndteringen av varslingene mot utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen. Foto: Marianne Ruud

Abdullah Alsabeehg (Ap) mener Høyre og Venstre varsler mer spetakkel

– Fem minutter etter at byrådslederen konkluderte i varslersakene mot Thorkildsen uttalte Høyre og Venstre misnøye med jobben som er gjort. De varsler mer spill og spetakkel, sier Alsabeehg.

Publisert

– Det Oslo-skolen først og fremst trenger nå, er ro, sier Abdullah Alsabeehg som sitter i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune for Arbeiderpartiet.

– Hva tenker du om Raymond Johansens konklusjon i varslingssakene?

– Varslingssakene er nå over, og et flertall i Oslo bystyre mener varslene ble godt håndtert av byrådsleder Raymond Johansen. Grundige og klare vurderinger er gjort av kommuneadvokaten, og omfattende innsamling av fakta er foretatt av internrevisjonen, sier han.

– Hva tenker du om at Høyre og Venstre sier at mye fortsatt er uklart når det gjelder det videre samarbeidet mellom byråd Inga Marte Thorkildsen og Utdanningsetaten?

– Fem minutter etter at konklusjonen ble lagt fram av Raymond Johansen sist fredag, konkluderte representanter fra Høyre og Venstre i saken, ved å uttale en klar misnøye med jobben som var gjort. De varslet nye runder og mer spill og spetakkel, sier Alsabeehg.

Han mener det er umulig å bruke fem minutter på å sette seg inn i et så grundig arbeid som det tok nesten sju uker å jobbe fram.

 

Les også:  Inga Marte Thorkildsen får fortsette som utdanningsbyråd i Oslo

 

Hevder varslene ble sendt til utvalgte politikere

 – Jeg mener Høyre og Venstre først og fremst er interessert i å drive politisk spill. Dette spillet, og utmattelsesstrategien som Høyre og Venstre følger, styrker ikke Oslo-skolen, sier han.

 – Har du noen formening om hva som er bakgrunnen for at Høyre og Venstre konkluderte så raskt?

 – Vi har fått vite at utvalgte politikere fra opposisjonen har hatt direkte kontakt med varslere før konklusjonen fra Raymond Johansen forelå, sier han.

Alsabeehg mener de to partiene Venstre og Høyre nå skaper uro og usikkerhet og at de fjerner fokuset fra politikken.

– Mens Høyre og Venstre ønsker å bruke tid på en sak som nå er avsluttet, ønsker vi å fokusere på hvordan vi kan styrke innholdet og kvaliteten i Oslo-skolen enda mer framover, sier han.

 

Blander seg ikke inn i personalpolitikken

 – Hva er din kommentar til at Astrid Søgnen nå fratrer sin stilling som direktør for Utdanningsetaten?

 – I Oslo har vi parlamentarisme, som innebærer at Oslo bystyre kun kjenner byrådet. Personalpolitikken er noe de folkevalgte i Oslo bystyre ikke har myndighet til å blande seg inn i.

 – Hvordan tror du samarbeidsklimaet mellom byråden og utdanningsetaten blir videre framover?

 – Jeg har full tillit til at Raymond Johansen og Inga Marte Thorkildsen forvalter personalpolitikken på best mulig måte for å fortsatt sikre en god Osloskole for alle elevene, sier Alsabeehg.

Les også:  Utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo går av

 

Venstre: Vi har fått all informasjon fra byrådet og mediene

 Utdanning har spurt de to bystyrerepresentantene fra Venstre, Hallstein Bjercke og Odd Einar Dørum om hvordan de stiller seg til kritikken fra Arbeiderpartiets Abdullah Alsabeehg. Dette er svaret fra de to politikerne.

 – Alsabeehg hevder utvalgte politikere fra opposisjonen har hatt direkte kontakt med varslere før saken var ferdig behandlet. Stemmer det?

– Ikke at noen har noe med det å gjøre, for på samme måte som pressen skal verne sine kilder, skal ansatte i kommunen ha tillit til oss folkevalgte. Men det stemmer ikke. All informasjon vi har om varslingssakene mot byrådet har vi fått fra byrådet selv eller gjennom mediene.

– Alsabeehg er også kritisk til at Høyre og Venstre uttalte seg kritisk om Raymond Johansens konklusjon bare fem minutter etter at redegjørelsen var over på fredag. Kan en av dere kommentere det?

– Fem minutter er en overdrivelse, men det er riktig at vi raskt kommenterte byrådslederens redegjørelse. Dokumentene ble gjort tilgjengelige før pressekonferansen, som vi begge fulgte, var over. Etter å ha gått enda nøyere inn i dokumentene, er vår konklusjon fortsatt det samme, nemlig at byrådslederens redegjørelse er oppsiktsvekkende ensidig, og at disse sakene burde vært behandlet i Kontrollutvalget.

– Alsabeehg sier Høyre og Venstre først og fremst er opptatt av drive med politisk spill. Hva mener Venstre om det?

– Det er en påstand som faller på sin egen urimelighet. Vi har flere ganger etterlyst informasjon om den politiske styringen og den faglige utviklingen i Osloskolen. En best mulig skole for alle Oslos elever har vært vårt fokus hele tiden. 

 

 Høyres Nicolai Langfeldt mener redegjørelsen ga flere spørsmål enn svar

 Utdanning har også stilt de samme tre spørsmålene til Høyre. Medlem i kultur- og utdanningskomiteen Nicolai Langfeldt fra Høyre svarer følgende:

 – Jeg har ikke hatt direkte kontakt med verken Utdanningsetaten eller varslere. Nå begynner Alsabeehg og Arbeiderpartiet å bli desperate etter å flytte fokus i denne saken. 

 – Redegjørelsen til Raynond Johansen ga flere spørsmål enn svar. Det var et rent forsvarsskrift som ikke besvarte de mange spørsmålene som er blitt stilt den siste tiden. I tillegg burde Alsabeehg vite at Høyre mener at det er snodig at Johansen skal behandle varsler som også omhandler ham selv. 

 – Det viktigste i denne saken er hensynet til Oslos elever. At Arbeiderpartiet mener at det er politisk spill at Høyre er bekymret når en byråd ikke klarer å samarbeide med egen etat, får stå for deres regning. Alsabeehg og jeg sitter i samme komité. Når byråden har uttalt at etaten har møtt politiske beslutninger og føringer med «det motsatte av samarbeidsvilje og lagarbeid», så burde det være i Alsabeehg sin interesse å vite hvilke eksempler det er snakk om. Når Alsabeehg selv motarbeider at dette skal legges på bordet, så er det han som driver med politisk spill, sier Langfeldt.

 

Les også: Høyre forlanger at skolebyråden legger kortene på bordet