Elever som får sin opplæring i Osloskolen må være en del av en kultur hvor de som står for opplæringen, selv gis mulighet til – og aktivt benytter – ytringsfriheten, heter det i begrunnelsen fra Eivor Evenrud (Rødt) for å få til en åpen høring om ytringsfrihet i Osloskolen. Høringen skjer tirsdag 22. mai. Arkivfoto: Utdanning
Elever som får sin opplæring i Osloskolen må være en del av en kultur hvor de som står for opplæringen, selv gis mulighet til – og aktivt benytter – ytringsfriheten, heter det i begrunnelsen fra Eivor Evenrud (Rødt) for å få til en åpen høring om ytringsfrihet i Osloskolen. Høringen skjer tirsdag 22. mai. Arkivfoto: Utdanning

Neste uke er det åpen høring om ytringsfrihet i Osloskolen

Tirsdag neste uke er det åpen høring om ytringsfrihet i Osloskolen i Oslo rådhus på initiativ fra Eivor Evenrud (Rødt). På ettermiddagen samme dag blir det markering foran Stortinget der artisten Unni Wilhelmsen synger.

Publisert

22. mai ligger an til å bli en festdag for læreres ytringsfrihet. Det blir både åpen høring i bystyret om formiddagen og en felles markering foran Stortinget om ettermiddagen. På Eidsvolls plass blir det appeller og artisten Unni Wilhelmsen skal synge. I tillegg skal elever fra Steinerskolen i Oslo opptre.

 

 

Hvordan ytringsfriheten fungerer i praksis

Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune skal avholde åpen høring i Bystyresalen i Oslo rådhus den 22. mai fra 8.45-13.45. Det er nestleder i kultur- og utdanningskomiteen, Eivor Evenrud (Rødt), som har krevd høring.

– «Tillit og handlingsrom» er ett av tre prinsipper for styringen av Osloskolen. Men det kommer stadig fram historier der det hevdes at praktiseringen av dette prinsippet ikke er i tråd med intensjonen fra politisk ledelse, sier Evenrud til Utdanning.

Dette er begrunnelsen hennes for å kreve høring:

«Ytringsfrihet er en grunnlovsfestet rettighet. Skolen skal være en av byens fremste formidlere av kunnskap, dannelse og demokrati. Elever som får sin opplæring i Osloskolen må være en del av en kultur hvor de som står for opplæringen, selv gis mulighet til – og aktivt benytter – ytringsfriheten.»

Evenrud vil gjerne vite hvordan det egentlig står til med ytringsfriheten i dagens Osloskole: – Hvordan blir politikk og vedtak som omhandler vilkårene for å ivareta ytringsfrihet fulgt opp?

Evenrud håper å få høre om hvordan ytringsfriheten fungerer i praksis for ansatte og elever innenfor styringssystemet i Osloskolen. Og hvis noe er til hinder for at enkelte får oppfylt sine rettigheter i Grunnlovens § 100, vil hun at det skal få komme fram.

 

Felles markering for lærernes ytringsfrihet

Om ettermiddagen samme dag, 22. mai fra 18.30 til 19.30, blir det ytringsfrihetsmarkering på Eidsvolls plass foran Stortinget.

Tre lærerorganisasjoner har gått sammen om markeringen, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag. Om bakgrunnen for markeringen skriver organisasjonene:

«Selv om det bør være en selvfølge at lærere kan ytre seg fritt, er det dessverre ikke slik. I en opplyst debatt om utdanning må lærerstemmene høres. I dag vegrer mange seg for å ytre seg eller varsle av frykt for represalier fra arbeidsgiver.»

Organisasjonene for lærere og lektorer står sammen i arbeidet for en sunn ytringskultur.

Slik ser programmet ut:

– Appeller fra lederne for de tre lærerorganisasjonene og Norsk Redaktørforening.

– Musikk ved Unni Wilhelmsen.

– Opptreden ved elever fra Steinerskolen i Oslo

 

Innkalt til åpen høring

Følgende organisasjoner er innkalt til høring i bystyresalen i Oslo rådhus:

 • Byråd for oppvekst og kunnskap
 • Utdanningsetaten
 • Etatshovedverneombud Utdanningsetaten
 • Mobbeombudet
 • Elev- og lærlingombudet
 • Elevorganisasjonen Oslo
 • Utdanningsdirektoratet
 • Fafo
 • Fagdirektør Anine Kierulf
 • Utdanningsforbundet Oslo
 • Skolelederforbundet Oslo
 • Skolenes landsforbund Oslo
 • Fagforbundet Oslo
 • Norsk Lektorlag Oslo

 

 

Powered by Labrador CMS