Flere søkere til yrkesfag i Oslo

Over 1 av 4 søker elever søker seg nå inn på yrkesfaglige linjer i Oslo, ifølge Byrådet i Oslo. Gledelig, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Publisert Sist oppdatert

– I 2016 var det i overkant av 1 av 5 søkere til Vg1 i Oslo som søkte seg til et yrkesfag. Nå ser vi at godt over 1 av 4 gjør det. Dessuten ser vi at stadig flere også søker seg til læreplass. Det er en gledelig utvikling, og også et resultat av en villet politikk, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

I pressemeldingen står det at etter det rødgrønne styret tok over i Oslo, har andel søkere til yrkesfaglige utdanningsløp økt, for fjerde år på rad.

Byrådsleder Raymond Johansen.
Byrådsleder Raymond Johansen.

– Vi har et mål om 1 av 3 søker seg til et yrkesfag. Det er et hårete mål, men nå ser vi at dette målet er innen rekkevidde, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

– Selektiv bruk av tall

I Oslo Høyre deler de gleden, men mener fremstillingen av tallene i pressemeldingen er litt merkelig.

Fraksjonsleder i Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo Høyre, Silje Lutro.
Fraksjonsleder i Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo Høyre, Silje Lutro.

– Først og fremst er vi veldig glade for at flere ungdom velger yrkesfag enn de siste fire årene. Jeg opplever at det er en tverrpolitisk enighet om å løfte yrkesfagene, og er glad for at det gir resultater, skriver fraksjonsleder i Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo Høyre, Silje Lutro i en e-post til Utdanningsnytt.

– Jeg må likevel legge til at grafen byrådet har lagt ved er et skoleeksempel på selektiv bruk av tall.

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser nemlig at søkertallene for 2019 er tilbake på 2015-nivå, etter en større dipp i 2016 (se tabellen nederst i saken).

– Hvis vi ser på tallene for søkere med ungdomsrett til yrkesfag over et litt annet tidsrom, fortoner bildet seg annerledes enn det byrådet legger opp til, skriver Lutro.

Tabell basert på tallene fra Utdanningsdirektoratet (UDIR):