Gro Hartveit (Utdanningsforbundet), Silje Lundberg (Naturvernforbundet), Eskil Kvermo (Omvikdalen skule), Bjørn Rune Bergane (Omvikdalen skule), Magnus Haugse (Omvikdalen skule), Hans Erik Lefdal (lærerutdanningen NMBU), Astrid Sinnes (lærerutdanningen NMBU), Ingrid Eikeland (lærerutdanningen NMBU) og Monica Rimestad (Tryg). Foto: Utdanningsforbundet
Gro Hartveit (Utdanningsforbundet), Silje Lundberg (Naturvernforbundet), Eskil Kvermo (Omvikdalen skule), Bjørn Rune Bergane (Omvikdalen skule), Magnus Haugse (Omvikdalen skule), Hans Erik Lefdal (lærerutdanningen NMBU), Astrid Sinnes (lærerutdanningen NMBU), Ingrid Eikeland (lærerutdanningen NMBU) og Monica Rimestad (Tryg). Foto: Utdanningsforbundet

Omvikdalen skule og lærerutdanningen ved NMBU får Utdanningsforbundets klimapris

Prisen ble delt ut på Klimaseminaret 2017 i Lærernes hus mandag 30. oktober.

– Årets to vinnere går foran og viser hva som er mulig å få til. De bidrar til både økt kunnskap og større handlekraft, sier leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, som har ledet juryen.

Juryens begrunnelse

Omvikdalen skule

Omvikdalen skule utmerker seg med en bred og solid satsing på miljø og bærekraftig utvikling over tid.

Nylig gikk skolen inn i et internasjonelt prosjekt om solenergi kalt «Sunny side up», og dette har skapt et stort engasjement for fornybar energi blant elever, lærere og foreldre. Skolen har satt fokus på fornybar energi som en forutsetning for et bærekraftig samfunn. «Sunny side up» er et relativt krevende prosjekt for en barneskole, men elevene har deltatt i prosjektet med stor iver.

Arbeidet med solenergi har involvert elevene på en særdeles aktiv måte. De har hatt en sentral rolle i arbeidet med å bygge solfangere og lage utstyr for oppvarming og sirkulering av vann til et drivhus – som for øvrig også foreldrene har vært med på å bygge. Elevene har tatt i bruk ny teknologi og de har forsket på solenergi og jordbær, tomater, agurk og mynte som de har dyrket fram i drivhuset.

Det har også vært erfaringsutveksling med elever fra andre land som deltar i det samme internasjonale solenergi-prosjektet. Elevene har diskutert hvorfor avlingene har blitt forskjellig i Spania, Lativa og på Kypros og hvilken betydning ulikheter i forutsetninger har å si. Skolen har aktivt bidratt til å øke bevisstheten om klimautfordringene og gjennom sitt arbeid på en eksemplarisk måte løftet fram en av løsningene på disse utfordringene. Som skolen selv sier: «Elevene har lært seg i praksis hva ordet «fornybar» kan bety».

Skolen går foran med et godt eksempel for hvordan alle kan bidra aktivt for å skape et bærekraftig samfunn. Omvikdalen skule er en inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundets klimapris.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Lærerutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) var den første lærerutdanningen i Norge som satte seg et overordnet mål om at de skulle utdanne lærere som kan bidra til bærekraftig utvikling. Klima og bærekraft er gjennomgående i all lærerutdanning og prioriteres også i etterutdanningen. NMBU har en betydelig utadrettet virksomhet knyttet til kurs, seminarer og konferanser om utdanning for bærekraftig utvikling.

NMBUs arbeid med utdanning for bærekraftig utvikling er svært omfattende og mangefasettert.

Lærerutdanningen legger vekt på at studentene skal lære om klima og bærekraft både i teori og praksis for å få de redskapene som framtidas lærere trenger for å legge til rette for en opplæring som fremmer bærekraftig utvikling. NMBU bruker derfor kontekstnær undervisning hvor naturen og nærområdet tas i bruk. Lærerutdanningen legger opp til eksemplarisk undervisning med studentaktive arbeidsmåter.

NMBU samarbeider med praksisskoler som arbeider med bærekraftig utvikling og har fokus på å fremme kulturelt mangfold i skolen ved å legge til rette for at studenter med ulik kulturell bakgrunn kan bli lærere i skolen.

NMBU driver også nasjonal og internasjonal forskning. Fellesnevneren for forskningen er spørsmål om hva som skal til for at bærekraftig utvikling skal kunne vektlegges i større grad i lærerutdanningene og i skolen.

NMBU har på et forbilledlig vis engasjert lærerstudenter i arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling, og er et eksempel til etterfølgelse for andre lærerutdanningsinstitusjoner.

Omvikdalen skole

Barneskolen Omvikdalen skule i Kvinnherad kommune i Hordaland får prisen fordi de har utmerket seg med en bred og solid satsing på miljø og bærekraftig utvikling over tid. I tillegg har skolen deltatt i et internasjonalt Erasmus-prosjekt om solenergi kalt «Sunny side up», og dette har skapt et stort engasjement for fornybar energi blant elever, lærere og foreldre. 

Elevene har vært med på å bygge solfangere og lage utstyr for oppvarming og sirkulering av vann til et drivhus. Der har de dyrket blant annet jordbær, tomater og agurk, og de har sammenlignet resultatet med avlingen hos skoler i andre land.

– Omvikdalen skule har gjort en ekstra innsats og er til inspirasjon for andre, sier juryleder Steffen Handal.

Lærerutdanningen ved NMBU

Ved siden av Omvikdalen skule er det lærerutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), plassert i Ås i Akershus, som får klimaprisen i år.

– Lærerutdanningen ved NMBU er en spydspiss innen utdanning for bærekraftig utvikling. De har nedlagt et stort arbeid på dette området, og viser vei for andre, sier Handal.

NMBUs lærerutdanning var den første i Norge som satte seg et overordnet mål om at de skulle utdanne lærere som kan bidra til bærekraftig utvikling. Klima og bærekraft er gjennomgående i all lærerutdanning og prioriteres også i etterutdanningen. NMBU har betydelig utadrettet virksomhet knyttet til kurs, seminarer og konferanser om utdanning for bærekraftig utvikling.

Lærerutdanningen legger vekt på at studentene skal lære om klima og bærekraft både i teori og praksis, og legger opp til eksemplarisk undervisning med studentaktive arbeidsmåter.

50.000 til hver

De to vinnerne får 50.000 kroner hver. Disse prispengene skal fortrinnsvis gå til å styrke prisvinnernes videre klimaarbeid.
Premiene blir finansiert av midler som er satt av til samfunnsnyttige formål gjennom medlemsforsikringsavtalen mellom Utdanningsforbundet og forsikringsselskapet Tryg.

Juryen har bestått av juryleder Steffen Handal (Utdanningsforbundet), Audun Randen Johnson (Naturvernforbundet) og Monica Rimestad (Tryg).

Powered by Labrador CMS