Gode tips til realfaglærere

Engasjerende realfag
Av Kari Folkvord og Grethe Mahan
160 sider
Cappelen Damm

I realfagsundervisningen gjøres ofte de samme trygge forsøkene som man gjorde i fjor og i forfjor. Kari Folkvord og Grethe Mahans bok "Engasjerende realfag" kan imidlertid inspirere til å få nye pedagogiske vinklinger på undervisningen. Det er lærere i biologi og kjemi videregående skole som er målgruppen for boka. Forfatterne legger vekt på at elevene må få snakke fag.

Kunnskapsløftet har gitt lærerne metodefrihet. Metodene som anvendes, må etter forfatternes mening være slik at elevene trekkes mer inn i undervisningen. Et annet moment som vektlegges, er identitetsbyggende arbeid – elevene må få erfare at det de lærer på skolen, også er viktig utenfor skolen. Én av mange ideer er å ta elevene med til steder der realfagkunnskap brukes i daglig arbeid, for eksempel besøke et meieri for å informeres om hvordan noen mikroorganismer bekjempes, mens andre dyrkes. Elevene skal på forhånd ha gjort spørsmål klare.

 

Powered by Labrador CMS