Annonse

Deler av kjøreopplæringen skal gi gyldig fravær, ønsker regjeringen. De nye unntakene gjelder kun de obligatoriske kjøretimene som er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen. Ill.foto: Jamie Harris, Free images

Enkelte deler av kjøreopplæringen skal gi gyldig fravær

Regjeringen foreslår at glattkjøring og enkelte andre deler av trafikkopplæringen blir ansett som godkjent fravær.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Glattkjøringsbanene har begrensede åpningstider, og det kan være utfordrende for elever å ta dette kurset utenom skoletid. Det kan også gjøres unntak for deler av det obligatoriske sikkerhetskurset på veg. Elevene vil også få gyldig fravær for reiseveien.

Dette er et steg i riktig retning, men regjeringen har begynt i feil ende. Mange elever har fortsatt en lengre, tyngre og dyrere vei tilbake til skolebenken med fraværsgrensen, sier Alida de Lange D'Agostino, leder for Elevorganisasjonen.

Denne delen av kjøreopplæringen skal dermed ikke telle med i fraværsgrensen, opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye unntakene gjelder kun de obligatoriske kjøretimene som er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen.

– Det er ikke aktuelt å fjerne fraværsgrensen, men vi ser behov for å legge bedre til rette for elever som skal ta førerkort, sier Sanner.

Kunnskapsdepartementet tar sikte på at endringene skal tre i kraft fra skolestart høsten 2019.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!