Annonse

Elevenes motivasjon faller i løpet av ungdomsskolen

Elevenes motivasjon går ned fra 7. til 10. trinn, viser resultatene fra Elevundersøkelsen. Utdanningsforbundet uttrykker uro over funnet.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

435.000 norske elever har svart på undersøkelsen, som inneholder spørsmål om alt fra motivasjon til støtte fra lærerne. Sammenligner man svarene til elever på 7. trinn med elevene på 10. trinn, ser man at de yngste gjennomgående gir høyere score, skriver Aftenposten.

– Det kan hende elevene rett og slett er skolelei, og noen grad av det er kanskje ikke uventet etter ti år, men skolen som system må forsøke å opprettholde elevenes motivasjon, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet, som sier det er «grunn til å uttrykke uro».

De ferske tallene for undersøkelsen fra skoleåret 2017-2018 viser at sjuendeklassingene scorer 3,9 på motivasjon, mens den for tiendeklassingene er 3,5.

Trenden med at motivasjonen faller, har vært der i flere år, forteller skoleforsker Einar M. Skaalvik ved NTNU. I 2011 undersøkte han motivasjonen til 9.000 Oppland-elever fra 4. til 10. trinn sammen med Sidsel Skaalvik.

– Vi fant at motivasjonen sank jevnt uansett om vi målte indre motivasjon, altså det å like å gjøre skolearbeid, innsats eller om elevene ba om hjelp når de trengte det, sier Skaalvik.

(©NTB)

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!