Annonse

Verken loven eller forskriftet angir direkte at skolefravær skal dokumenteres av lege, ifølge juristene i Den norske legeforening. Ill. foto: Lotus Head/Freeimages.com

Legeforeningen mener fraværskravet er åpent for tolkning

Loven åpner for at elever i den videregående skolen likevel ikke trenger legeerklæring ved fravær, mener Legeforeningens jurister. De ber regjeringen avklare.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Etter innføringen av fraværsgrensen i den videregående skolen i 2016 ble elevene nødt til å dokumentere sykefravær med legeerklæring. Slik har i hvert fall regelen blitt praktisert.

Nå har imidlertid juristene til Den norske legeforening sett nærmere på lovverket, og de mener at det ikke er gitt at det er krav til slik dokumentasjon, ifølge Rogalands Avis.

– Det er et tolkningsrom i fraværsreglene som må klargjøres, slår avdelingsdirektør og advokat Lars Duvaland i Den norske legeforening fast.

Bakgrunnen for den juridiske gjennomgangen er at sprengt kapasitet har ført til at fastlegene i Stavanger og Sandnes vil nekte skoleungdom å få attest for sykefravær før ved fjerde fraværsdag.

Juristene mener at verken lov eller forskrift angir direkte at skolefravær skal dokumenteres av lege. I rundskrivet fra Utdanningsdirektoratet heter det at fravær «i utgangspunktet» må dokumenteres med legeerklæring.

– Vi mener det er viktig at departementet bidrar med klarhet i tolkningen av regelverket for å finne ut hvor grensen går. Dette har stor betydning både for elevene og for pressede fastleger, sier Duvaland.

(©NTB)

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!