Annonse

Regjeringen forlenger og utvider ordningen med lærerspesialister

I tillegg til å forlenge og utvide ordningen med lærerspesialister i skolen, dobles antallet studieplasser ved spesialistutdanningene.

Annonse

Satsingen på lærerspesialister og spesialistutdanninger er en del av Lærerløftet til regjeringen.

– Interessen for å være med på pilotene har vært stor, og vi inviterer kommuner, private skoleeiere og fylker til å melde sin interesse for en ny toårs periode. Vi øker antallet fra 205 til 300 lærerspesialister slik at enda flere skoler kan nyte godt av ordningen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, ifølge departementets nettside.

Tilbudet har vært rettet mot realfag- og norsklærere, men utvides nå også til å gjelde praktisk-estetiske fag og yrkesfag.

Røe Isaksen sier at lærerspesialistene skal være de som går foran for å få bedre undervisning ved sin skole.

– Og erfaringene så langt er positive, sier han .

Som en del av forsøket med lærerspesialister, fikk NTNU og Universitetet i Stavanger i fjor i oppgave å starte egne spesialistutdanninger i matematikk og norsk på masternivå for 43 lærere. Fra høsten 2017 har regjeringen nå bestemt at antallet skal økes med ytterligere 45, fordelt på de to lærestedene.

– Dette er spesialister som skal bli kjempegode både faglig i norsk eller matematikk og i fagdidaktikk. Og dette er kunnskap som skal komme lærerkollegaer til gode når de kommer hjem til sine skoler. De blir blant annet gode på å observere andre læreres opplegg og det å veilede. På den måten skal de bidra til faglig utviklingsarbeid og mer læring for elevene, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Staten finansierer studieplass og bidrar med økonomisk støtte til studentene med et statlig bidrag på 180.000 kr per 30 studiepoeng.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!