Annonse

Mathilde Tybring-Gjedde mener innføringen av en aktivitetstime i grunnskolen er å detaljstyre og instruere lærerne. Foto: Rolf Øhman, Aftenposten

– Aktivitetstimen er en overkjøring av lærerne

Helsepolitikerne på Stortinget spurte ikke Utdannings- og forskningskomiteen før de vedtok forslaget om aktivitetstimen i skolen. Høyre-politiker Mathilde Tybring-Gjedde mener man dermed detaljstyrer og instruerer lærerne.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Helse- og omsorgskomiteen vedtok forrige uke forslaget om en times daglig fysisk aktivitet for elever i barne- og ungdomsskolen.

  • Helsekomiteen ønsker en ordning som sikrer elever på 1.– 10. trinn minst en time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.
  • Ordningen skal finansieres som et folkehelsetiltak.

– Dette er en overkjøring av lærerne, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.

Hun sitter i Utdannings- og forskningskomiteen og er overrasket over at forslaget ikke er blitt lagt fram for henne og resten av komiteen.

– Profesjonen skal forholde seg til læreplanen og bør ikke bli detaljstyrt og instruert av stortingspolitikere, sier hun.

– Helsepolitikerne burde forhøre seg med både utdanningspolitikere og profesjonen før de kom med et slikt vedtak, sier Tybring-Gjedde. 

Utdanningsforbundet har reagert på vedtaket og mener dette er noe som må inn i læreplanen og som lærerne må få være med på å avgjøre. De får støtte av Tybring-Gjedde.

– Det er allerede et tidspress i skolen. Dersom mer skal inn, må også noe tas ut, sier hun.

Torsdag skal saken om aktivitetstimen på skolen behandles i Stortinget, og forslaget ligger an til å få flertall, siden SV, Sp, KrF og Arbeiderpartiet støtter det.

– Det er uheldig at lærerprofesjonen og resten av Skole-Norge ikke har blitt tilstrekkelig inkludert i behandling av saken. Jeg håper nå at utdanningspolitikere i Arbeiderpartiet, KrF, SV og Senterpartiet får partiet sitt til å snu i denne saken før saken behandles på torsdag, sier Tybring-Gjedde.

 

 

_____________________

 

Hei!

Kommentering av artikler er ikke tillatt mellom midnatt og 06:00.
Velkommen tilbake!

 

_________________________