Annonse

Færre vil bli lærere i grunnskolen. Foto: John Anthony Hughes/HiOA

Tall fra Samordna opptak viser at færre vil bli grunnskolelærere

Det er en nedgang i antall søkere til grunnskolelærerutdanning. Størst er nedgangen i søkere til utdanninga for 5. til 10.trinn.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Tall fra Samordna opptak viser at det er en nedgang i søkere til grunnskolelærerutdanningene 5.-10.-trinn på 5.5 prosent. Søknaden til lærere 1.-7.-trinn har sunket med 3.6 %.

 

Søkning til lærerutdanninger 2016 – 2017 fordelt på de ulike utdanningstypene. Antall studieplasser er planlagte studieplasser. Institusjonene kan velge å bruke ledig kapasitet ved en lærerutdanning til en annen lærerutdanning der søkningen er bedre.
FOTO: Samordna opptak

 

Skjerpet inntakskravene

Søknaden til lektorutdanningen har derimot økt med 15.4 prosent. Også barnehagelærerutdanningen opplever en økning i antall søkere. 7.8 prosent flere søkte denne utdanningen i år, i forhold til i fjor.

– Disse søkertallene viser at læreryrket er attraktivt. Samtidig skulle jeg ønske at vi hadde fått enda flere søkere til de nye lærerutdanningene for grunnskolen. Her trenger vi mange gode lærere i årene som kommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ifølge kd.dep.no.

Fra og med høsten er lærerutdanningen femårig og gir mastergrad. I den nye utdanningen vil det være mer faglig fordypning og mer praksis før man kommer ut i jobb. At lærerutdanningen nå gir en mastergrad, gjør at den gir høyere startlønn.

– Vi skjerpet også inntakskravene til lærerutdanningene i fjor. Etter hvert som potensielle lærerstudenter får tilpasset seg de nye kravene, forventer vi flere søkere. Det er bra, for vi trenger mange gode lærere fremover, og vi ønsker oss de beste studentene.

 

Fremdeles ujevn kjønnsbalanse

Pedagogstudentene er glad for at det totale søkertallet til lærerutdanning har gått opp, men er samtidig bekymret over at det er nedgang i søkertallene til de nye femårige grunnskolelærerutdanningene.

– Selv om det er en økning fra fjorårets søkertall, vet vi at det er mangel på lærere i grunnskolen og dette må tas på alvor, sier leder av Pedagogstudentene Silje Marie Bentzen.

Hun mener politikerne må ta ansvar for at færre vil jobbe i grunnskolen.

– Vi trenger dyktige lærere i hele utdanningsløpet, og det er derfor viktig at vi framover jobber sammen for å snu trenden med lave søkertall til grunnskolen, fortsetter hun.

Pedagogstudentene er også opptatt av å få flere menn inn i barnehagene og i grunnskolen. 

– Det er kun 17 prosent menn i barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanning 1.-7.  Det er en minimal økning i andelen menn, så vi må fortsette arbeidet med å rekruttere et mangfold av lærere som gjenspeiler mangfoldet i elev- og barnegruppen, sier Bentzen.

 

– Søking til høyere utdanning fortsetter å øke

Den generelle veksten i søkningen til høyere utdanning fortsetter. Til sammen har 135 587 personer har søkt til grunnutdanning ved universiteter og høgskoler viser tallene fra Samordna opptak.  Det er 3 566 flere søkere enn i 2016, det vil si en økning på 2,7 prosent. 

– Vi konstaterer at søking til høyere utdanning fortsetter å øke og dermed også gevinstene ved å samordne søking, saksbehandling og studentopptak, sier direktør i CERES, Grete Christina Lingjærde, i en pressemelding.

Innen utdanningsområdene er økningen størst for informasjonsteknologi, landbruksfag og idrettsfag.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!