Annonse

Styret ved Jugendby barnehage i Ålesund har tatt ut 1,9 millioner kroner i honorarer de siste sju årene. Foto: Google.

Eierne av Ålesund-barnehage tok ut 1,9 millioner i honorarer

Ekteparet som eier Jugendby barnehage i Ålesund, har tatt ut 1,9 millioner kroner i styrehonorarer i løpet av sju år. Barnehagen går med underskudd.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Ekteparet Servet og Denise Degirmenci eier barnehagen, og de er også det sittende styret for barnehagen. Begge er også medeiere i en privat barnehage i Sykkylven som Utdanning skrev om i går. Også der har de tatt ut høye styrehonorarer; fordelt på fire personer har de derfra tatt ut over 3 millioner kroner.

Til sammen har disse fire personene, Servet og Denise Degirmenci og Semir og Kristina Dik, tatt ut nær 5 millioner kroner i honorarer fra to barnehager i Møre og Romsdal siden 2008.

Jugendby barnehage i Ålesund har 34 barnehageplasser og 9 ansatte.

Tabellen viser regnskapstall for Jugendbyen barnehage. (Kilde: Brønnnøsundsregistrene)

 

 

 

– Ingen kommentar

Ifølge proff.no står Servet Degirmenci oppført som daglig leder i barnehagen. På barnehagens hjemmesider står Aina Gjerde Grande oppført som daglig leder.

– Det er Servet som er daglig leder i 20 prosent stilling, jeg er styrer, sier Grande til Utdanning.

– Vi har mange foreldre og barn med fremmedspråklig bakgrunn, derfor er det lettere at jeg i det daglige kaller meg for daglig leder, forklarer Grande.

Ut over dette ønsker hun ikke å kommentere saken.

Utdanning har gjentatte ganger prøvd å få en kommentar fra Servet Degirmenci, men han har ikke besvart våre henvendelser.

 

Ber om forklaring

Foreldrerepresentant i barnehagens samarbeidsutvalg er Martin Hovden.

– Vi er generelt fornøyd med barnehagen. Etter at vi fikk opplysninger fra dere om at det tas ut betydelige styrehonorarer, har vi bedt om en uttalelse fra daglig leder i barnehagen for å få en forklaring på de økonomiske forholdene, sier Hovden til Utdanning.

 

Kommunen varsler tilsyn

Kommunalsjef for oppvekst i Ålesund kommune, Bjørn Ivar Rødal, varsler nå tilsyn med barnehagen.

– Vi er opptatt av at offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode. Vi kommer til å gjennomføre et mer helhetlig tilsyn med den aktuelle barnehagen, sier Rødal til Utdanning.

– Kommer dere til å se på regnskapene?

– Ja, det vil være en del av et slikt tilsyn, sier Rødal.

 

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Fakta

Styrehonorarer

 

NTNU, Trondheim:

Fast honorar styreleder: 113.000 i året Tillegg: 14.000 per møte Samlet styreleder: 239.000 kroner per år

 

Styremedlem fast honorar: 62.000 Tillegg pr. møte 8.000 (eksterne)/5.000 (interne) Samlet medlem: 134.000 kroner / 107.000 kroner (interne)

 

Fast honorar 1. vara eksterne 28.000 kroner

Varamedlem pr. møte 5.000 (interne)/8.000 (eksterne)

 

Universitetet i Oslo:

Alle styremedlemmer: 20 prosent av lønnstrinn 60: 101.800 kroner i året

 

Universitetet i Bergen:

Alle styremedlemmer: 100.000 kroner i året

 

Kilde: Khrono

_____________________

 

Hei!

Kommentering av artikler er ikke tillatt mellom midnatt og 06:00.
Velkommen tilbake!

 

_________________________

Fakta

Styrehonorarer

 

NTNU, Trondheim:

Fast honorar styreleder: 113.000 i året Tillegg: 14.000 per møte Samlet styreleder: 239.000 kroner per år

 

Styremedlem fast honorar: 62.000 Tillegg pr. møte 8.000 (eksterne)/5.000 (interne) Samlet medlem: 134.000 kroner / 107.000 kroner (interne)

 

Fast honorar 1. vara eksterne 28.000 kroner

Varamedlem pr. møte 5.000 (interne)/8.000 (eksterne)

 

Universitetet i Oslo:

Alle styremedlemmer: 20 prosent av lønnstrinn 60: 101.800 kroner i året

 

Universitetet i Bergen:

Alle styremedlemmer: 100.000 kroner i året

 

Kilde: Khrono