Annonse

Motbør, men ikkje avklart for barnehagemeldinga

Arbeidarpartiet og KrF har gjort store endringar i stortingsmeldinga om barnehagar, «Tid for lek og læring».

Annonse

Men i familie- og kulturkomiteen, som handsamar barnehagesaker, sit berre dei fire partia Framstegspartiet, Høgre, Arbeidarpartiet og KrF. Så sjølv om fleire endringar som regjeringa foreslår i meldinga ikkje har fått fleirtal i komiteen, gir det ingen sikker peikepinn om fleirtal eller ikkje fleirtal når saka kjem opp til avrøysting 7. juni.

- Med støtte frå Venstre får regjeringa fleirtal, konstaterer Geir Jørgen Bekkevold, KrF, og første nestleiar i familie- og kulturkomiteen.

- Samtalane eg har hatt gjer likevel at eg har god tru på at Venstre vil støtte endringane vi og Arbeidarpartiet er samde om, seier han til Utdanning.

Iselin Nybø (V) seier til Utdanning at ho ennå ikkje har fått sett seg inn i merknadane som dei to partia har gjort.

- Men vi har vore skeptiske til mange av framlegga regjeringa kom med i meldinga. Vi har og høyrt nøye på kritikken frå aktørar i barnehagefeltet. Generelt sett har eg oppfatta at vi er ganske på line med KrF i synet på meldinga, seier ho til Utdanning.

Partiet skal ta stilling til komitefråsegna på eit møte seinare i dag.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!