Annonse

Halvard Hølleland ny elevleder

Halvard Hølleland (20) er valgt til ny leder av Elevorganisasjonen. Han tar over etter Solveig Tesdal, som har ledet organisasjonen siden juli 2004.

Annonse

Hølleland er i dag politisk nestleder i Elevorganisasjonen.
 
Det var Elevorganisasjonens landsmøte, Elevtinget, som valgte ny ledelse lørdag. Til generalsekretær i organisasjonen ble Anette Johanssen (Nordland) valgt, mens Silje C. Solstad (Troms) og Marlin Bygland (Aust-Agder) ble nye nestledere.
 
Bente Ness (Nord-Trøndelag), Eivind Freng Dale (Hordaland), Marin V. Østerdal (Nordland), Jan Christian Vestre (Oslo), Irene Stendal (Hordaland), Elisabeth Andenæs (Akershus), Camilla Dordoye (Troms) og Øystein Fjæra (Hordaland) ble valgt inn som nye sentralstyremedlemmer.
 
Ragnhild Bakke (Nordland) blir organisasjonens nye kampanjeleder og får med seg Elisabeth Solli (Akershus), Linn Hansen (Finnmark), Inan Begic (Telemark), Esben Rygg (Akershus) og i sitt kampanjeutvalg.
 
Det nye sentralleddet i Elevorganisasjonen begynner sitt arbeid 1. juli 2005.
 
Kamp mot private skoler
Over 500 elevrådsledere deltok på Elevtinget, fra 8. til 12. mars i Oslo. De ga klare signaler om hvordan de vil at organisasjonen skal utvikle seg.
 
- Vi skal kjempe mot private skoler som ikke representerer et pedagogisk alternativ, vi skal kjempe mot rangering av testresultater og karakterer, og vi vil bedre elevrådenes rammebetingelser, sier Hølleland.
 
Han lover en historisk satsing på informasjon til medlemsskolene om organisasjonen og elevenes rettigheter og påvirkningsmuligheter.