NTNU vurderer å legge ned masterprogrammer

Khrono.no: Nedleggelse av toårige masterprogrammer kan få følger for yrkesfag.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) vurderer framtiden for sine toårige masterprogrammer, skriver Khrono.no. De siterer fra et til Kunnskapsdepartementet fra instituttleder ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Torberg Falch.

 

Med femårig lærerutdanning, blir masterprogrammene i fag som matematikk, norsk, naturfag og samfunnsfag ivaretatt i ny utdanning. Når alle grunnlærerstudenter fra 2020 er inne i det femårige studieløpet, faller søkergrunnlaget for masterprogrammene bort, og det er sannsynlig at de blir lagt ned, skriver Khrono.

 

Masteren i yrkesfag blir ikke ivaretatt i de nye lærerutdanningene, men instituttlederen frykter at NTNU heller ikke å klarer å videreføre denne. «Jeg mener det er viktig å opprettholde tilbudet i yrkesfag fordi det der ikke finnes noe tilbud i de store programmene på masternivå. I dag er det en del fellesemner for flere av disse av retningene, blant annet metode, som blir tungt å opprettholde hvis vi legger ned de andre retningene», siterer Khrono fra en e-post fra Falch til Kunnskapsdepartementet.

 

Dermed kan også masterstudiet i yrkesfag forsvinne fra NTNU om et års tid, noe som vil gjøre det vanskeligere for yrkesfaglærere å få tatt en master.