– Barn må få undervisning som tar for seg grensesetting, seksuelle krenkelser og digital dømmekraft. Helst allerede fra barnehagealder, skriver forfatterne. Foto: Pixabay
– Barn må få undervisning som tar for seg grensesetting, seksuelle krenkelser og digital dømmekraft. Helst allerede fra barnehagealder, skriver forfatterne. Foto: Pixabay

Det er ikke jenter som sender dickpics

DEBATT: Hvis ikke skolen lærer barn om hvilke konsekvenser det kan ha å dele seksualiserte bilder av seg selv - hvem gjør det da?

Publisert

* Forfatterne av innlegget har nylig fullført en videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge.

Det er forskjellig hva man lærer som er innafor å dele på nett – barnas kunnskap blir tilfeldig og mangelfull. Noen barneskolelærere tror det er kjønnsforskjell, at gutta ikke er så opptatt av bilder – men det er ikke jenter som sender «dickpics».

Gjennom studier i psykososialt arbeid med barn og unge har vi undersøkt hva slags fokus lærere i barneskolen har på at barn deler bilder av seg selv med sensitivt innhold. Konklusjonen er at de tror det er jenter som er mest opptatt av bilder, mens gutta gamer. De sier at undervisningen om nettvett er fokusert rundt personvern, gaming, mobbing og opphavsrett. «Alle» vet at man ikke skal dele bilder av andre, men hva med å dele bilder av seg selv? Lærerne opplever at barna vet mer enn dem om den digitale verden. De beskriver seg som konstant på etterskudd fordi den digitale utviklingen er så rask. Noen mener at de selv og de som lager planene henger bakpå, og at planene er utdatert. Det er en ny læreplan ute på høring som skal iverksettes fra høsten 2020, der folkehelse og livsmestring er sentralt. Vårt håp er at dette kan gi barna nyttige verktøy.

* Les også: Nettvett – kan vi som lærere gjøre noe, eller har toget allerede gått?

Medietilsynets rapport om barn og unges medievaner (2018) viser at 87 % av barn i alderen 9-11 år har egen mobiltelefon, og at de allerede da deler og mottar såkalte dickpics. Undersøkelser viser at bildedeling med sensitivt innhold fra barn er en økende trend. Alderen hvor barn deler bilder med sensitivt innhold, går stadig ned. Totalt 13 % i alderen 13-18 år har sendt nakenbilde av seg selv det siste året. Det er lite forskning på bildedeling i barneskolealder. Tematikken blir tatt opp jevnlig i artikler i aviser og nettsteder. Fenomenet er belyst i tv-serier som blant annet i «Helsesista»s nye program på TV2. Hun oppgir at det er vanskelig å gi et tall på hvor mange unge som sender nakenbilder, men at det er svært mange. Hennes inntrykk er at de som sender og deler bilder er stadig yngre.

Forskning gjort i USA viser ingen signifikante forskjeller mellom gutter og jenter som sender sensitive bilder av seg selv. Vår erfaring gjennom studiene er at begge kjønn sender seksualiserte bilder, men ofte på ulik måte. Jentene kan være indirekte og guttene mer direkte i bildene. Kjønnspolarisering kan gjøre undervisningen unyansert. Forskerne så sammenheng mellom barn som hadde sendt bilder av seg og forekomst av angst og depresjon i ettertid. Voksne kan ikke lukke øynene og være naive. Barn deler bilder av seg selv som de senere kan ønske å fjerne, noe som er vanskelig og i noen tilfeller umulig. Dette kan i verste fall følge dem resten av livet og gi barna store mentale utfordringer.

* Les også: Politiet underviser elever i nettvett, hatprat og hatkriminalitet

Vi må handle nå, vi kan ikke sitte på gjerdet og vente til skaden allerede har skjedd! Foreldre har ansvar for å lære barna sine å ta gode beslutninger. Men det er også et læreransvar. Skolen er den beste arenaen som kan sikre at samme informasjon når frem til alle barn. Barn må få undervisning som tar for seg grensesetting, seksuelle krenkelser og digital dømmekraft. Helst allerede fra barnehagealder.

Powered by Labrador CMS