Den nye avtalen er ikke god for de som er født etter 1970. Spørsmålet blir: Kan de vente? Vel, 1971 + 62 gir 2033. De kan vente, skriver
Den nye avtalen er ikke god for de som er født etter 1970. Spørsmålet blir: Kan de vente? Vel, 1971 + 62 gir 2033. De kan vente, skriver

Nei til manipulasjon av avstemningen om ny pensjonsavtale!

Forslaget til ny pensjonsavtale har utløst en skarp meningsutveksling mellom sjeføkonom Erik Orskaug, Unio, og Harald Engelstad, uavhengig pensjonsrådgiver. Det er en interessant meningsutveksling.

Sjeføkonom Erik Orskaugs avslutningssalve er: "Det later også til at Engelstad tror at vi kan komme raskt tilbake til forhandlingsbordet for å avtale noe helt annet hvis det blir et nei. Det skjer ikke, sist gang tok det ni år. Selv om det ikke skulle ta så lang tid denne gangen, vil et nei i avstemningen utløse stor usikkerhet om en rekke viktige spørsmål.

Det er ikke i medlemmenes interesse å komme i en ny situasjon slik vi hadde i 2010 da Stortinget vedtok en rekke «snublesteiner» for offentlig tjenestepensjon. Nå har vi en bra avtale som er bedre enn dagens ordning. Det er disse ordningene det står mellom."  

Mon tro det!  

 

Det kan være at Orskaug og Unio her er for ivrige i å forsvare det de nå har oppnådd på forhandlingsbordet, og det skal Harald Engelstad, uavhengig pensjonsrådgiver, tydeligvis ikke få pirke bort i eller ødelegge.  

Den nye avtalen er ikke god for de som er født etter 1970. Spørsmålet blir: Kan de vente? Vel, 1971 + 62 gir 2033. De kan vente!  

Den store usikkerheten slår ut for de som er født i 1959. De blir 62 år i 2021. La oss si det tar fem år denne gang å komme tilbake til forhandlingsbordet for å få en bedre avtale. De født i 1959 er da 64 år. Skulle det ta ni år, er de født i 1959 68 år. Og så minker den store usikkerheten noe hvert år for de født etter 1959.  

Dermed etterlyser jeg mer av den holdningen Yngve Hågensen i LO hadde: blir vi nedstemt, så skal vi fa... meg gjøre en bedre jobb neste gang. Og avstemningen gikk ikke hans vei, og det ble gjort en bedre jobb. Og det er vel dette som er Engelstads poeng.  

Så debatten bør ikke preges av den fryktholdning Orskaug legger opp til, det nærmer seg forsøk på manipulasjon av avstemningen. Det er altså et annet alternativ, nemlig å komme seg tilbake til forhandlingsbordet for å gjøre en bedre jobb.  

Så må kanskje de født i 1959, 1960, 1961 og 1962 leve med en stor usikkerhet i noen år. Men det bør Unio klare å gjøre noe med overfor arbeidsgiver!