Forskjellene består i nasjonale prøver

Elever i sentrale strøk, elever med høyt utdannede foreldre og elever uten innvandringsbakgrunn har en større tendens til å prestere over gjennomsnittet, viser resultater fra nasjonale prøver.

Nasjonale prøver ble innført i 2004, og SSB har ført statistikk over resultatene siden 2007. SSB har sammenlignbare resultater tilbake til 2014. Statistikken over karakterer i grunnskolen og nasjonale prøver viser som regel en klar, positiv sammenheng med foreldrenes utdanningsnivå. I tillegg viser tallene at innvandrerelever får lavere karakterer enn de øvrige elevene.

 

Foreldrenes utdanning har betydning

Uavhengig av prøve og skoletrinn er elever med høyt utdannede foreldre overrepresentert på nivåene over gjennomsnittet.

Engelsk er prøven som gir minst forskjell i resultat mellom elevgrupper, men også her ser vi en klar sammenheng mellom foreldrenes utdanning og høyeste mestringsnivå allerede på 5. trinn. Det er små forskjeller i resultatene mellom kjønn.

 

Innvandringsbakgrunn

Engelskprøven er den som gir minst forskjeller mellom innvandringskategorier. I 2016 oppnådde 28 prosent av innvandrerelever på 5. trinn høyeste nivå i engelsk, mens samme andel for øvrige elever lå på 24 prosent.

Leseprøven ga større forskjeller på samme trinn. Her fikk 12 prosent av innvandrerelevene høyeste mestringsnivå, mens 26 prosent av elever uten innvandringsbakgrunn oppnådde samme resultat.

Elever fra sentrale kommuner skiller seg ut og er overrepresentert på de høyeste nivåene, uavhengig av prøve og trinn. Ser vi dette i sammenheng med fylker, er det spesielt Akershus og Oslo som drar snittet opp, sammen med blant annet Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag.

 

Powered by Labrador CMS