Konsekvensen av et mobilforbud i skolen er, ifølge den danske elevlederen Sarah G. Bærentzen, at man sender elever ut av grunnskolen uten å vite hvordan man håndterer bruk av mobilen Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Et mobilforbud i skolen reduserer unges ytringsfrihet

I Frankrike innføres det fra i høst forbud mot bruk av mobiler i hele skoletiden. I Danmark og Norge mener også mange at bruken bør reguleres, men det er ulike syn på hvordan man bør gå frem.

Publisert

Gudmund Hernes, professor ved Handelshøyskolen BI og tidligere kunnskapsminister for Arbeiderpartiet, uttaler i Klassekampen at mobilbruk i undervisningen er en distraksjon og ødelegger konsentrasjonen man trenger for å lære.

– Elevene trenger ikke mobil på skolen for å utvikle digitale ferdigheter, tvert imot kan mobilbruk i skolen føre til digitale uvaner, sier han, og etterlyser et nasjonalt regelverk, sier han.

 

– Privat bruk av mobil hører ikke hjemme i skolen

Klassekampen innhentet også snakket også med representanter for Høyre og Arbeiderpartiet. Mathilde Tybring-Gjedde (H) er positiv til lokale forbud, men skeptisk til et totalforbud. Arbeiderpartiets skolepolitiske talsperson Martin Henriksen mener at skolene allerede har det lovverket de trenger.

– Vi må stole på lærerne som fagpersoner, sier han, og fikk støtte fra Utdanningsforbundets nestleder, Terje Skyvulstad.

Mobiltelefonen er også en het potet i Danmark. Folkeskolen.dk intervjuet nylig utdanningspolitisk talsperson for Det Konservative Folkeparti, Birgitte Jerkel. Hun hadde tidligere uttalt til Berlingske Tidende:

– Vi mener at alle skoler skal innføre forbud mot mobiltelefoner i undervisningen. Mobiltelefoner skal kun brukes hvis det gir mening i undervisningssituasjoner. Overfor Folkeskolen.dk uttaler hun imidlertid at hun hadde blitt misforstått. Partiet ønsker ikke et nasjonalt forbud, men at alle skoler forholder seg til problematikken og innfører en mobilpolitikk.

– Min personlige holdning er at privat bruk av mobil ikke hører hjemme i skolen, men selvfølgelig skal den kunne brukes i undervisningsmessig sammenheng. Men vi vil ikke fra sentralt hold diktere hva mobilpolitikken skal være, utdypet hun.

 

– Ikke vitenskapelig belegg for å forby mobiler i skolen

Brigitte Jerkel mener at mobiltelefoner er ødeleggende for undervisningen og henviser til en undersøkelse fra The London School of Economics and Political Science som ble gjennomført i 2015. Undersøkelsen viste at elever fikk bedre testresultater på skoler som innførte forbud mot mobiler.

Professor i medievitenskap ved Syddansk Universitet, Kirsten Drotner, er helt uenig:

– Ut fra et vitenskapelig synspunkt er det ikke belegg for å forby mobiler i skolen, hvis formålet er å skape økt konsentrasjon eller redusere stress hos elevene. Ingen systematiske undersøkelser viser at mobiler skulle være årsaken til slike problemer, sier hun til Folkeskolen.dk.

– Det ensidig negative blikk på mobiltelefonen skaper andre problemer, understreker Kirsten Drotner. Mobiltelefoner er nemlig de unges adgang til å ytre seg og skape sosiale nettverk.

En minimering av bruk av mobiltelefoner blir derved en innskrenkning i de unges ytringsfrihet, påpeker hun.

 

Positive til mobilpolitikk

Folkeskolen.dk innhentet også kommentarer fra Danske skoleelever, som tilsvarer den norske Elevorganisasjonen.

– Vi er mot at man ikke skal kunne bruke mobiltelefonen privat i skolen. Vi er positive til at skolene skal ha en mobilpolitikk. Den bør imidlertid ikke gå ut på å låse inn mobiltelefonen hele skoledagen, men derimot satse på forebyggende tiltak, sier påtroppende leder for Danske Skoleelever, Sarah Gruszow Bærentzen.

Konsekvensen av forbud er, ifølge Bærentzen, at man sender elever ut av grunnskolen uten å vite hvordan man håndterer bruk av mobilen.

 

Powered by Labrador CMS