Barneombudet: Skoler beslaglegger mobiler ulovlig

Skoler har ikke hjemmel til å holde igjen elevers mobiler som straffetiltak ved brudd på skolens regler for mobilbruk.

Slik konkluderer Barneombudet på bakgrunn av et spørsmål fra en elevrådsleder i ungdomsskolen. Barneombudet gir ham rett i at skolen der gutten går ikke har lovlig praksis. Elevrådslederen har kontakta Barneombudet gjennom spalta «Spør Barneombudet»

«Skolen vår har regler om at hvis man bruker mobilen under skoletid, mister man den, og får ikke hentet den etter at skolen er ferdig med mindre foreldre er enig. Er dette greit», spør elevrådslederen, og fortsetter: «Hva kan jeg gjøre på fellesmøtet med foreldrenes arbeidsutvalg og skoleledelsen for å få forandret dette?»

Han legger til at etter det han har lest på nettsidene til Barneombudet er praksisen ulovlig.

 

Må ha samtykke fra alle foreldrene

I svaret gir Barneombudet ham rett. For at skolen skal få lov til å beholde mobilene etter skoletid, må hver enkelt forelder si at dette er greit hver gang det skjer, ifølge ombudet.

Det holder ikke at foreldrenes arbeidsutvalg, elevrådet eller samarbeidsutvalget på skolen sier at man kan ha det slik. Hver eneste forelder må være enig. Grunnen er at skolen ikke har hjemmel til å holde igjen mobilene, ifølge barneombudet.

Barneombudet får svært mange henvendelser om skole og elevenes mobiler. Ombudet har derfor laga to nettsider om reglene for dette: Mobil på skolen  og Beslag av mobil på skolen.

 

 

Powered by Labrador CMS