Reduserte mobbing ved 103 skoler

Andelen elever som opplevde mobbing ble kraftig redusert etter at 103 skoler fikk ekstern veiledning i regi av Utdanningsdirektoratet.

Skolene gikk fra å ligge godt over landssnittet i mobbesaker til å ligge langt under, viser ny NTNU-rapport.

De siste fem årene har 103 skoler i 42 kommuner fått ekstern veiledning gjennom  Læringsmiljøprosjektet  i regi av Utdanningsdirektoratet. Prosjektet har vært et av regjeringens nasjonale satsinger for å redusere mobbing ved skoler som har hatt mye mobbing over tid.

Nesten 60.000 skoleelever ble mobbet i 2013. Staten hjelper skolene hvor det er mest mobbing, skrev vi i 2014.

– Et inkluderende, trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene lærer og mestrer. Derfor gleder det meg at så mange skoler som har slitt med mobbing får hjelpen de trenger til å snu utviklingen. Dette viser at innsatsen for kompetanseutvikling lokalt virker, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

12 av 13 skoler i Læringsmiljøprosjektet har nesten fjernet mobbingen. Rektor ved Knapstad skole i Østfold er glad for å få være med i Læringsmiljøprosjektet, skrev utdanningsnytt.no i 2015.

Nå blir prosjektet videreført, og vil fra i høst også omfatte barnehager. Totalt vil ytterligere 37 skoler og 16 barnehager få oppfølging fra eksterne veiledere.

 

(©NTB)

Powered by Labrador CMS