Mange studenter blir mobbet

Ni prosent av studentene ved høyere utdanning sier at de er blitt mobbet, viser en ny undersøkelse.

Blant over 3.000 studenter ved høgskoler og universiteter oppgir rundt 300 at de blir mobbet. Det meste av mobbingen er psykisk og skjer av medstudenter i gruppearbeid eller under forelesninger. Av forskningsrapporten som er utført ved Universitetet i Agder, kommer det fram at også lærere mobber studentene.

– Dette er svært alvorlige tall, og det er kjempeviktig at dette kommer fram i lyset og blir tatt på alvor, sier leder av Norsk studentorganisasjon Marianne Andenæs til nettavisen  Khrono.

Andenæs mener det er naivt å tro at mobbing slutter når elevene tar høyere utdanning.

Sammenlignet med tall fra grunnskolen mobbes langt flere under høyere utdanning. Ifølge Elevundersøkelsen fra 2016 blir 6,3 prosent av elevene på norske grunnskoler mobbet. Om man bare regner med dem som mobbes av medelevene, er andelen 4,6 prosent.

Over 3.000 studenter ved to høgskoler og tre universiteter har deltatt i spørreundersøkelsen. Definisjonen som er brukt i undersøkelsen, sier at mobbing er gjentatte negative handlinger over tid og er karakterisert ved et ujevnt maktforhold. Flere av studentene sier de blir oversett, snudd ryggen til og utestengt. En del opplever i tillegg verbal mobbing.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS