Lærer ble elev-, lærling- og mobbeombud i Nordland

Lasse Knutsen er utdannet lærer og statsviter, og er ansatt som Nordlands nye elev-, lærling- og mobbeombud.

Knutsen, som er fra Leknes i Lofoten, har jobbet 5 år som rådgiver ved Bodø videregående skole år. Han har også hatt flere andre jobber med blikket rettet på utdanning og ungdom.

– Jeg ønsker å styrke og videreutvikle elevers, lærlingers og lærekandidaters rett og plikt til medvirkning. Disse gruppene skal også ha en deltakelse i opplæringen, sier Lasse Knutsen ifølge nfk.no.

Nytt i stillingen er en utviding fra rollen som elev- og lærlingombud. Nå inngår også rollen som mobbeombud.

– Mobbing er et tema som får mye oppmerksomhet og vi vet at staten har besluttet å innføre mobbeombud i alle fylker. Derfor vil vi ut over vinteren og våren legge vekt på arbeidet med forebygging av mobbing og krenkelser, sier Knutsen.

Nordland har hatt et Elev- og lærlingombud helt siden 1997, og deltok i forsøksordning med mobbeombud i 2014-2016. Elev- lærling og mobbeombudet er fylkestingets ombud, med mandat vedtatt av fylkestinget.

Powered by Labrador CMS