Stopp mobbing av russiske skoleelever

Debatt: Russerne som bor i Norge, fortjener vår mentale støtte.

Publisert

Jeg vil her foreslå et handlingspreget tiltak mot trakassering og mobbing av russiske skoleelever, eller mot tilløp til det, i grunnskolen og i videregående skole i Norge.

Utgangspunktet er at vanlige russere som bor i Norge eller i andre vestlige land, kan tilskrives at de står for et annet Russland enn det som regjeringen og særlig presidenten i Moskva ga og gir ordre om, i Ukraina for tiden.

Ved å trakassere og mobbe russernes barn som bor i Norge, eller tillate slik mobbing uten påtale, støtter en faktisk det som den nåværende russiske presidenten utsetter ukrainerne for. Dette bør mobberne bli gjort oppmerksom på. Jeg ber alle lærere i alle skoler i Norge om å formidle dette.

Les også: Mobbing i skolen er et samfunnsproblem

Jeg er klar over at avsnittet ovenfor lett kan angripes intellektuelt. Husk da at jeg vil ha fram det bevisstgjørende og holdningsskapende i konklusjonen: Russerne som bor i Norge, brakte med seg en åpenhet for nordmenns samfunnskultur og livsstil. Til det trengs det et åpent sinn og vilje til toleranse. De fortjener vår mentale støtte.

Deres barn skal ikke straffes for hva Russlands president utsetter en nabostat for.

Dette innlegget er ikke skrevet for debatt, men for handling overfor potensielle og reelle mobbere. Til illustrasjon bringer jeg en parallell fra tysk-jødiske flyktningbarn i England under siste verdenskrig:

En litt puslete tysk-jødisk gutt ble gjentatte ganger banket opp av en guttegjeng som «jævla tysker-svin». Gjesteforeldrene grep inn og fortalte mobberne at de faktisk støttet nazistene med sin oppførsel. Og at de i særdeleshet støttet Adolf Hitler ved å mobbe denne gutten; var det dette de var ute etter? Historien forteller at det ble raskt slutt på denne mobbingen.

Mitt forslag er ment som et tillegg til den nøkterne og faktapregede tilnærminga, for å forebygge og stoppe tilløp til trakassering og mobbing av russiske skoleelever i Norge.

Som pensjonert allmennlærer i ungdomsskolen og senere rådgiver i pedagogisk-psykologisk tjeneste har jeg en del erfaring med tiltak mot mobbing i og utenfor skoletiden – sammen med gode norske kolleger.

Powered by Labrador CMS