PP-tjenesten skal ikke lenger prioritere antimobbearbeid. Foto: Paal Svendsen
PP-tjenesten skal ikke lenger prioritere antimobbearbeid. Foto: Paal Svendsen

PPT får ikke prioritere arbeid mot mobbing

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har fått beskjed om at de ikke skal prioritere læringsmiljø.

Publisert

– Ansatte i PP-tjenesten opplever at de er i skvis. De har fått beskjed om ikke å prioritere skolemiljøsaker, slik som mobbing, sier Christian Wendelborg. Han er seniorforsker ved senter for Samfunnsforskning ved NTNU, og har evaluert Læringsmiljøprosjektet.

  • Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til kommuner med barnehager og skoler som ønsker å jobbe med læringsmiljø og mobbing, og som ønsker direkte støtte og veiledning fra veiledere som kommer ut til kommunen. (Udir)

 

Usikkerhet

I prosjektet har veiledere dratt rundt til skolene og hjelper skoleledere, lærere og Pedagogisk psykologisk tjeneste for å stanse mobbingen. Hver skole får hjelp i om lag 18 måneder. 

I evalueringen av Læringsmiljøprosjektet kommer det fram at PP-tjenesten er bekymret for det videre arbeidet for et bedre skolemiljø.

– PP-tjenesten er usikre på om det er forventet at de skal drive arbeidet mot mobbing videre etter at veiledningsteamet har dratt. Usikkerheten ble enda større da direktoratet presiserte at tjenesten ikke skal prioritere læringsmiljø, sier Wendelborg. 

 

Mobbing i andre rekke

Utdanningsdirektoratets sider ble det i august i år presisert at : «Både de system- og individrettede oppgavene skal ivaretas før tjenesten utfører andre oppgaver som for eksempel å bistå i skolemiljøsaker.»

Læringsmiljøprosjektet startet i 2013, og har siden den gangen hjulpet skoler hvor det har vært mye mobbing over lang tid. Prosjektet er blitt evaluert flere ganger, og resultatene er gode, for alle instanser bortsett fra PP-tjenesten.

– PP-tjenestens rolle kan oppleves som uklar. Mange oppgir at de er usikre på hva det forventes det at de skal gjøre i prosjektperioden, og ikke minst hva de skal gjøre når prosjektet er over, sier Wendelborg.

PP-tjenestens ansatte har vært usikre på om det forventes at de skal bidra med kompetanseheving i kommunens skoler som ikke allerede har fått hjelp.

– Poenget med Læringsmiljøprosjektet er at skolene selv skal lære hvordan de jobber mot mobbing, men det finnes mange skoler i disse kommunene som ikke har hatt besøk av veilendingsteamet. PP-tjenesten er usikre på om de nå skal bistå dem. Og hvordan de da eventuelt skal hente ressurser til det fra, sier Wendelborg.

Utdanningsdirektoratet opplyser til Utdanning at det er ett av flere mål at PPT skal hjelpe og støtte skolene i arbeidet med læringsmiljøet. Direktoratet viser til at de ønsker å ha PP-tjenesten med på fellessamlingene for deltakerne i prosjektet. Direktoratet mener Læringsmiljøprosjektet er viktig kompetanseheving for PPT.

Powered by Labrador CMS