Regjeringen lovfester nulltoleranse mot mobbing

Regjeringen vil gi skolene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre når barn blir mobbet, og styrker rettighetene til barna og deres foreldre. Nulltoleranse mot mobbing blir lovfestet.

Saken utvides.

Det nye regelverket skal styrke rettighetene til elever som blir mobbet og deres foreldre, og være et effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlig skolemiljø. Lovforslaget innebærer både nye regler og endringer i de eksisterende, og ble presentert på Sofienberg skole i Oslo i dag.

– På denne måten sier regjeringen klart ifra om at mobbing ikke skal skje. Det skal nytte å si fra, og regelverket skal virke for elevene, sier kunnskapsministeren.

Regelverket sier klart ifra om at skolene skal jobbe forebyggende, og vise rask og effektiv handling i enkeltsaker.

– Dersom skolene ikke reagerer raskt og riktig, kan kommunen få dagbøter, sier Røe Isaksen.

 

Dette er hovedpunktene i lovforslaget:

 • Eleven skal fortsatt ha rett til et trygt og godt skolemiljø, og nulltoleranse mot mobbing skal inn i loven.
 • Skolens plikt til å handle i mobbesaker blir skjerpet og konkretisert. Skolen får:
 • Plikt til å følge med
 • Plikt til å gripe inn
 • Plikt til å varsle all mistanke og kjennskap
 • Plikt til å undersøke all mistanke og kjennskap
 • Plikt til å sette inn tiltak når eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø
 • Plikten til å sette inn tiltak gjelder helt til eleven har det trygt og godt
 • Skolen må dokumentere hva de gjør i mobbesaker, slik at saken kan overprøves
 • Dagens klageordning blir erstattet med en enklere, raskere og mer brukerorientert håndhevingsordning. 
 • Fylkesmannen som håndhevingsorgan får myndighet til å vedta hva skolen skal gjøre for å sikre elevens rett. Fylkesmannen blir styrket for å håndtere mobbesaker.
 • Elever og foreldre kan klage i mobbesaker, mens kommuner og fylkeskommuner ikke har klagerett.
 • Hvis skolen ikke gjør det den skal, kan kommunen få dagbøter.
 • Skolen får plikt til å informere elever og foreldre om hvilke rettigheter de har.
 • Regelverket mot mobbing skal også virke på skolefritidsordningen og på leksehjelptilbud, i tillegg til på skolen

 

 

Powered by Labrador CMS